Gezinskaart van Harcko Hilarius Siccama (1684-1736)

Harcko Hilarius SICCAMA, gedoopt  Zuidhorn 17-01-1684, overleden Groningen 16-11-1736, zoon van Wiardus SICCAMA en Jetscke ROSEMA (van FOGELSANGH). Hij was raadsheer. Harcko is getrouwd Groningen 25-10-1711 met Rolina Maria WOLTHERS, geboren Vismarkt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 03-01-1693, overleden Grote Markt Groningen 03-03-1752, dochter van Harmen […]

Read more

Gezinskaart van Ubbo Emmius (1547-1625)

Ubbo EMMIUS, geboren Greetsiel (Oost-Friesland) 05-12-1547, overleden Groningen 09-12-1625, begraven in de Broerkerk Groningen (later herbegraven RK-begraafplaats Groningen), zoon van Emme DYKEN (Luthers predikant) en Elske Egberts TJAARDA.   Ubbo Emmius werd in 1614 benoemd als de eerste rector magnificus van de Academie in Groningen (nu de Rijksuniversiteit […]

Read more

Gezinskaart van Wessel Emmius (1589-1654)

Wessel EMMIUS,  (ook Wesselius) geboren Leer (Oost-Friesland) 29-01-1589, overleden Groningen 21-03-1654, zoon van Ubbo EMMIUS en Margaretha van BERGHEN. Wessel werd op 30-09-1609 als student Theologie in Franeker ingeschreven en was van 1620 tot aan zijn overlijden predikant in Groningen. Hij is getrouwd Emden 19-01-1623 (ondertrouw Groningen 11-12-1622) met Taeteke […]

Read more

Gezinskaart van Samuel Emmius (1624-1684)

Samuel EMMIUS, geboren Groningen 13-01-1624, overleden Groningen 11-04-1684, begraven in Der Aa-Kerk Groningen 16-04-1684, zoon van Wessel EMMIUS en Taetke van WINGENE. Hij woonde in Groningen in de Boteringestraat en werd in 1654 gezworene, in 1660 Raadsheer en van 1673 tot 1684 is hij drie maal burgemeester […]

Read more

Gezinskaart van Harmen Wolthers (1659-1733)

Harmen WOLTHERS, geboren Heerestraat Groningen, gedoopt Der Aa-Kerk Groningen 28-06-1659, overleden Groningen 05-04-1733, zoon van Wolter WOLTHERS en Rolina WARMOLTS.                           Harmen was rekenmeester, drost van het Oldamt en meerdere malen burgemeester van Groningen. Werd […]

Read more

Gezinskaart van Abel Eppo van Bolhuis (1676-1739)

Abel Eppo van BOLHUIS, gedoopt Warffum 03-09-1676, overleden Warffum 26-06-1739 en begraven in de kerk van Warffum, zoon van Michiel van BOLHUIS (rechter) en Sibrigien LAMBERTS. Hij was  aanvankelijk rechter in Warffum, later werd hij secretaris en advocaat-fiscaal van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest. Daarna werd hij […]

Read more