Gezinskaart van Balthasar Daniël van Idsinga (1745-1818)

Balthasar Daniël van IDSINGA, geboren Batavia 23-08-1745, overleden Groningen 01-12-1818, zoon van Meinert Johannes van IDSINGA en Balthasarina KIEN. Hij was gilde-rechter, gezworene, raadsheer, burgemeester van Groningen (1815-1817), lid provinciaal bestuur van het gewest Groningen en lid Staten-Generaal. Balthasar is getrouwd Groningen 30-11-1765 met Sibilla Volkera […]

Read more

Gezinskaart van Simeon Petrus van Heemstra (1815-1896)

Simeon Petrus van HEEMSTRA, geboren Fogelsanghstate, Veenklooster 06-10-1815, overleden Baarn 12-07-1896, zoon van Willem Hendrik van HEEMSTRA en Johanna Balthasarina van IDSINGA. Hij was advocaat in Leeuwarden en Amsterdam en kamerheer des Konings. Simeon is getrouwd Amsterdam 25-04-1845 met Sophia Adriana Johanna FABRICIUS (van LEYENBURG), […]

Read more