Gezinskaart van Scato Gockinga (1652-1687)

Scato GOCKINGA, geboren Grote Markt Groningen, gedoopt (als Schato) Martinikerk Groningen 05-09-1652,  overleden  22-04-1687, zoon van Scato GOCKINGA en Geese WICHERS. Hij was in 1675 ontvanger der generale middelen van de heerlijkheid van Wedda en Westerwolde. Scato is getrouwd Groningen 30-10-1675 met Anna CLUIVINGE, dochter van Hindrick […]

Read more

Gezinskaart van Hylcke Dirks Fogelsangh (1625-1652)

Hylcke Dirks FOGELSANGH, geboren Franeker 10-03-1625, overleden Leeuwarden 23-10-1652, zoon van Dirk Jacobus FOGELSANGH en Ibeltje Douwe WRINGER.  Hij is getrouwd  Dongjum (Fr.) 01-08-1658 met Rycktje Jacobus ROSEMA, geboren Kollum (Fr.) 1640, overleden Veenklooster (Fr.) 1675, dochter van Jacobus Jilders ROSEMA en Trijntje Pieters CLEVERINGA. […]

Read more

Gezinskaart van Wiardus Siccama (1648-1691)

Wiardus SICCAMA, geboren Zuidhorn 22-12-1648, overleden Kollum (Friesland) 17-05-1691, zoon van Harcko SICCAMA (Sickema) en Sybrich IWEMA. Hij is getrouwd Kollum 13-05-1677  met Jetscke ROSEMA  van FOGELSANGH, dochter van Hylcke Dirks FOGELSANGH en Rycktje Jacobus ROSEMA. Uit dit huwelijk: Harcko Hiliarius SICCAMA , gedoopt  Zuidhorn 17-01-1684, […]

Read more

Gezinskaart van Harcko Siccama (1615-1667)

Harcko SICCAMA , geboren Doezum ca. 1615, overleden Zuidhorn 04-01-1667, zoon van Wijdt SICCAMA en Tjauckien IWEMA.   Harcko kocht van het geld wat hij van zijn vader kreeg als huwelijkscadeau de burcht “Klinckema” in Zuidhorn. Hij presenteerde zich daarna als “Heer op Klinckema”. Hij is […]

Read more

Gezinskaart van Abel Coenders Lewe (1624-1664)

Abel Coenders LEWE, geboren 1624, overleden Groningen 06-04-1664, zoon van Evert LEWE en Anna COENDERS van HELPEN.                 Hij was heer van Ulrum, Vliedorp, Nijkerk en Vierhuizen, naar rechts gewend, lid van de Admiraliteit van Amsterdam (1658-1659), en lid […]

Read more