Gezinskaart van Lieuwe Dirks van Scheltinga (1589-1650)

Lieuwe (Livius) Dirks van SCHELTINGA, geboren Leeuwarden 1589, overleden Leeuwarden 17-12-1650, zoon van Dirk Lieuwes van SCHELTINGA en Tryn Johansdr. TIARA. Hij was advocaat voor het Hof van Friesland, secretaris Rekenkamer en Staten van Friesland, curator Academie te Franeker. Lieuwe is getrouwd Leeuwarden 1617 met […]

Read more