Gezinskaart van Arent Cornelis Scheltinga (1715-1761)

Arent Cornelis van SCHELTINGA, geboren Idaard 23-06-1715, overleden Idaard 27-05-1761, zoon van Cornelis Daniels van SCHELTINGA Hij was gecommitteerde Staat ten Landdage. Arent is getrouwd Idaarderadeel 07-08-1735 met Jetske Wiskia Willems van VIERSSEN, gedoopt Leeuwarden 01-08-1717, overleden Leeuwarden 09-07-1762, dochter van Willem Livius van VIERSSEN […]

Read more

Gezinskaart van Hans Hendrik van Haersma (1709-1780)

Hans Hendrik van HAERSMA, geboren Augustinusga 30-12-1709, overleden Leeuwarden 08-02-1780, zoon van Eelco Arents van HAERSMA en Maria Cornelis BOSMAN. Hij woonde op Stania State te Oenkerk, was kapitein in het regiment Oranje Friesland en secretaris van de Algemene Rekenkamer.Vanaf 1744 grietman van Oostdongeradeel, burgemeester […]

Read more

Gezinskaart van Cornelis van Scheltinga (1743-1812)

Cornelis van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 11-01-1743, overleden Leeuwarden 30-07-1812, zoon van Arent Cornelis van SCHELTINGA en Jetske Wiskia van VIERSSEN. Hij was grietman van Idaarderadeel. Cornelis is getrouwd Leeuwarden 19-06-1768 met Aurelia Aletta van HAERSMA, gedoopt Leeuwarden 17-04-1748, overleden Birdaard 15-10-1810, dochter van Hans Hendrik […]

Read more