Gezinskaart van Hector Haersma van Vierssen (1790-1839)

Hector Livius HAERSMA van VIERSSEN, geboren 21-05-1790, gedoopt (als Hector) Westerkerk Leeuwarden 11-06-1790, overleden Oudega 21-12-1839, zoon van Martinus van VIERSSEN en Johanna Maria van HAERSMA. Hij werd lid van de municipale raad en later schout in Oudega, waar hij woonde op Groot Haersma State. Hij was in […]

Read more

Gezinskaart van Willem Livius van Vierssen (1778-1824)

Willem Livius van VIERSSEN, geboren Leeuwarden 10-07-1778, gedoopt Leeuwarden 26-07-1778, overleden Leeuwarden 10-04-1824, zoon van Hessel Jetse van VIERSSEN en Lucia Wilhelmina van GLINSTRA. Hij was lid van de Vroedschap, schepenbank te Leeuwarden en lid van het gemeentebestuur. Willem is ondertrouwd Leeuwarden 24-12-1807 en getrouwd […]

Read more

Gezinskaart van Hessel Jetse van Vierssen (1732-1803)

Hessel Jetse van VIERSSEN, gedoopt Leeuwarden 04-01-1732, overleden Leeuwarden 31-03-1803, zoon van Willem Livius van VIERSSEN en Christina de BLOCQ van SCHELTINGA. Hij was klerk van de Provinciale Griffie. Hessel is ondertrouwd Leeuwarden 03-07-1763, 10-07-1763 en getrouwd Leeuwarden 17-07-1763 met Martha de BLOCQ van SCHELTINGA, […]

Read more

Gezinskaart van Daniel de Blocq van Scheltinga (1704-1781)

Daniel de BLOCQ van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 24-03-1704, overleden Heerenveen 08-10-1781, zoon van Martinus Daniels van SCHELTINGA en Amelia van COEHOORN. Hij was mede-gecommitteerde van de Provinciale Rekenkamer van Friesland. Daniel is getrouwd Heerenveen 11-12-1735 met Aletta Catharina LYCKLAMA á NIJEHOLT, gedoopt Leeuwarden 07-11-1717, overleden […]

Read more