Gezinskaart van Aedge Dirks Teenstra (1713-1758)

Aedge Dirks TEENSTRA, (ook Eesge Dierks, Aetsge Durks) geboren Goutum 1713? , overleden Oudwoude 04-04-1758, zoon van Dirk Siebrens TEENSTRA en Jeltje Edsges BOONSTRA.

Hij is getrouwd (als Eesge Dierks) Hempens 22-03-1739 met Barber Martens MARTENA (ook Berber Martens) , geboren Deinum 04-04-1716, overleden Oudwoude 27-04-1803, dochter van Marten Sjoerds MARTENA en Tjetsje Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeltje Aedges TEENSTRA, geboren Teerns (Friesland) 15-08-1740, overleden Warga (Friesland) 12-02-1816.
  Zij is getrouwd Warga 08-06-1760 met Hyltje Johannes BOONSTRA, geboren Warga ca. 1738, overleden 1787?, zoon van Johannes Pytters BOONSTRA en Antje Hylkes. Hyltje was weduwnaar van Matzen Dirks.
 2. Marten Aedges TEENSTRA, geboren Teerns (Friesland) 30-12-1742, overleden (op boerderij Castor)  Zuurdijk 02-04-1806.
  Hij is getrouwd 27-10-1765 met Elizabeth Douwes BENTEMA, geboren op Beintemahuis (Westergeest) ca. 1740, overleden Zuurdijk 01-08-1782, dochter van Douwe Kornelis BENTEMA.
 3. Dirk Aedges TEENSTRA, geboren Teerns 08-03-1746, overleden Oosterwaard 30-01-1810.
  Hij is getrouwd met Martje Pieters , geboren 1759, overleden Grijpskerk 27-04-1812.
 4. Pieter Aedges TEENSTRA, geboren Teerns ca. 1748, overleden Oudwoude 13-02-1813.
  Hij is getrouwd met Juke Klases HAIJMA, geboren Ternaard ca. 1762, overleden Westergeest 01-01-1800, dochter van Klaas Idzes HAIJMA en Akke Dirk MONSMA.
 5. Tjitske Aedsges TEENSTRA, geboren Teerns 02-01-1751, gedoopt Burum 11-08-1799, overleden Vrouwenklooster (Burum) 20-06-1819.
  Zij is getrouwd Oudwoude 24-12-1769 met Lubbert Tjeerds van DELLEN, gedoopt Hallum 10-07-1740, overleden de Dellen, Oudwoude 1783, zoon van Tjeert Lubberts en Syke Rogchus (Rouckes).
  Tjitske hertrouwt Oudwoude 17-09-1786 met Doeke Idzes de BOER, gedoopt Kollum 25-05-1761, overleden Kollum 20-05-1828, zoon van Idsert Fokkes en Trijntje Tjebbes.
 6. Sytske Aedges TEENSTRA, geboren Teerns 04-04-1753, overleden Grijpskerk 20-09-1839. Bakkersche.
  Zij is ondertrouwd Grijpskerk 22-08-1805 en getrouwd Grijpskerk 24-08-1805 met Klaas Johannes HELLINGA, burgemeester, geboren Visvliet ca. 1754, overleden Visvliet 17-09-1826, zoon van Johannes HELLINGA en Tetje Klazens. Klaas was eerder getrouwd met Engeltje Jans, overleden vóór 1805.
 7. Aedske POSTHUMA TEENSTRA, geboren Teerns, gedoopt (als Aetske Aetsges Postuma) Oudwoude 07-04-1758, overleden Oudwoude 21-12-1847.
  Zij is getrouwd Oudkerk 14-05-1780 met Hendrik Jans SICCAMA, geboren Engwierum 28-04-1754, overleden Oudwoude 07-06-1823, zoon van Jan Hendrik SICCAMA en Ditje.
Ommelander Courant,
3 mei 1803

BRON: enige informatie in deze gezinskaart is afkomstig van www.genealogieonline.nl