Gezinskaart van Albert Klaassen Prins (1800-1841)

Albert Klaassen PRINS, daglooner, geboren Den Andel 25-07-1800, gedoopt Den Andel 03-08-1800, overleden Warffum 08-03-1841,  zoon van Klaas Jacobs PRINS en Janna Jacobs KLOK.

Albert is getrouwd Warffum 29-01-1825 met Antje Bernardus POSTMA, dienstmeid, geboren Mensingeweer 19-07-1805, gedoopt Mensingeweer 25-08-1805, overleden Warffum (in het kraambed) 29-03-1828, dochter van Bernardus Harms POSTMA en Aafke Douwes.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna PRINS, geboren Warffum 1825, overleden Warffum 13-09-1826.
 2. Andreas PRINS, geboren Warffum 29-03-1828, overleden Warffum 24-09-1870.
  Hij is getrouwd Warffum 25-06-1859 met Stijntje BONJERNOORD, geboren Warffum 25-02-1833, overleden Warffum 04-04-1876, dochter van Jan Gerrits BONJERNOORD en Jantje Gerrits KREMER.

Albert hertrouwt Warffum 28-12-1839 met Hilje Jakobs van der HOEK, geboren Uithuizen 19-04-1810, gedoopt Uithuizen 23-04-1810, dagloonster, overleden Warffum 06-10-1902, dochter van Jacob Doekes van der HOEK en Grietje Kornelis JONKER.

Hilje kreeg voor haar huwelijk met Albert vier buitenechtelijke kinderen: Jakob, Klaas, Jan en Doeke. Gelet op de vernoeming kan het goed zijn dat Albert de vader is van al deze kinderen. Hij gaf de geboorte aan van Doeke, in de akte werd echter opgenomen dat de vader onbekend was. Albert erkende alleen Jakob en Klaas bij het huwelijk, Doeke was toen al overleden. Waarom hij Jan niet erkende, is niet duidelijk.

Uit de relatie met Hilje van der Hoek:

  1. Jakob Alberts PRINS, geboren Warffum 20-07-1831, overleden Warffum 13-03-1894. Boerenknecht, dagloner.
   Jakob is getrouwd Warffum 10-05-1862 met Geertje van STRATING, geboren Warffum 25-06-1835, overleden Warffum 11-01-1905, dochter van Pieter Geerts van STRATING en Jantje Hendriks POORT. (Geertje was een tantezegger van Aafke Hindriks Poort en Renne Jacobs Rus)
  2. Klaas PRINS, geboren Warffum 30-05-1834, overleden Westernieland 30-08-1901.
   Klaas’ geboorte is aangegeven door de 75-jarige vroedvrouw Margaretha Jans. Hij is gewettigd bij het huwelijk van zijn moeder op 28-12-1839 met Albert Klaassen Prins.
   Klaas is getrouwd Warffum 15-07-1854 met Barber ZUIDEMA, geboren Warffum 29-09-1832, overleden Zuidlaren, Dennenoord 14-01-1915, dochter van Louwe Ennes ZUIDEMA en Anje Abels COMPAAN.
  3. Jan van der HOEK, geboren Warffum 30-05-1837, overleden Warffum 25-10-1896. Kleermaker.
   Jan overlegde bij zijn huwelijk een akte van bekendheid; Geert Pieters Kuiper (65 jr, kuiper), Jan Jans Pot (51 jr. dagloner), Andreas Alberts Prins (31 jr, dienstknecht) en Jacob Alberts Prins (27 jr, dienstknecht) “verklaarden allen zeer wel te weten dat Jan van der Hoek, kleermaker wonende te Warffum, zoon van Hilje van der Hoek, dagloonster wonende te Warffum, thans vrouw van Jan Jans Pot, dagloner te Warffum, op den dertigsten Mei 1800 zeven en dertig, te Warffum is geboren, en dat hij geene akte van geboorte kan produceren, door dien zijn geboorte niet in de daartoe bestemde Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Warffum is ingeschreven”.
   Jan is getrouwd Warffum 29-06-1859 met Aalida MOS, geboren Warffum 29-06-1835, overleden Warffum 01-05-1902, dochter van Jan Matthies MOS en Catharina Jans VOS.
  4. Doeke Alberts van der HOEK, geboren Warffum 31-03-1838, overleden Warffum 14-04-1839.

Hilje is hertrouwd Warffum 06-01-1853 met Jan Jans POT, geboren Warffum 07-02-1806, gedoopt Warffum 16-02-1806, overleden Warffum 13-06-1873, zoon van Jan Jannes POT en Eltje Jans.


zie ook de Stamreeks PRINS