Gezinskaart van Berend Wierts Kunst (1794-1881)

Berend Wierts KUNST, geboren 21-05-1794, gedoopt (als Beerent) Nieuwolda 25-05-1794, overleden Hoogezand 08-06-1881, zoon van Wiert Luitjens KUNST en Jenneke Berends BAKKER.

Berend Wierts Kunst
(zelfportret 1833)
Auke Albartus Roda

Hij was broodbakker en werd later portretschilder.

Berend is getrouwd Nieuwolda 28-08-1816 met Auke Albartus RODA, geboren Nieuw Scheemda 01-09-1791, gedoopt Nieuw Scheemda 11-09-1791, overleden Veendam 15-01-1869, dochter van Albartus Geerts ROODA en Trientje Geerts.

Uit dit huwelijk:

 1. Luitjen Wierts KUNST, geboren Nieuwolda 08-03-1817, overleden Nieuwolda 08-12-1897. Secretaris en gemeente-ontvanger.
  Hij is getrouwd Nieuwolda 08-04-1858 met Margaretha Laurentia HESSE, winkelierster, geboren Groningen 30-05-1823, overleden Nieuwolda 03-05-1859, dochter van Jan Willem HESSE (deurwaarder) en Margaretha Laurens NOORDERBAAN. Margaretha was weduwe van Harmannus NIEMAN, wolkammer, overleden Sappemeer 30-09-1856.
  Luitjen hertrouwt Bierum 28-11-1865 met Dedje HOFSTEE, geboren Bierum 18-10-1837, overleden Delfzijl 07-01-1915, dochter van Kornelis Klaassens HOFSTEE (broodbakker) en Aaltje Tiddes WESTING.

 2. Trijntje KUNST, geboren Nieuwolda 14-08-1818, overleden Sappemeer 07-06-1857.
  Zij was niet getrouwd.

 3. Jenneke KUNST, geboren Nieuwolda 22-04-1820, overleden Haren 09-02-1915.

 4. Alberta KUNST, geboren Nieuwolda 07-10-1821, overleden Groningen 29-01-1911.
  Zij was niet getrouwd.

 5. Wiert KUNST, geboren Peperstraat R 53 Groningen 05-12-1822, overleden Poelestraat C15 Groningen (nu Poelestraat 8, Stadsgarderobe) 03-12-1842.
  Hij was niet getrouwd.

 6. Bernardina KUNST, geboren Peperstraat D191 Groningen 27-04-1825, overleden Groningen 31-07-1890.
  Zij was niet getrouwd.

 7. Anna KUNST, geboren Zuiderdiep F288 Groningen (nu Zuiderdiep 55) 20-07-1827, overleden Haren 01-02-1916.

 8. Johanna Pieterina KUNST, geboren Zuiderdiep F282 Groningen 01-10-1829, overleden Groningen 23-02-1902.
  Zij is getrouwd Sappemeer 25-07-1861 met Jan Hendrik Julius HOOG, koopman, geboren Barneveld 29-10-1836, overleden Groningen 15-05-1898, zoon van Isaac Maria Jacob HOOG (predikant) en Aletta Lamberta van ROSSEM.

Het gezin woonde in Nieuwolda en rond 1821 verhuisden ze naar de Peperstraat in Groningen.
Berend reisde als schilder door Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. In 1825 werd hem door het Genootschap tot Bevordering van Teken-, Schilder-, Graveer- en Beeldhouwkunst een prijs toegekend van acht gouden dukaten. Berend tekent niet alleen boeren en burgers, ook bij de adel is hij kind aan huis.
Hij is zo vaak van huis dat hij de geboorte van zijn jongste drie kinderen niet meemaakt en de aangifte aan de vroedvrouw overlaat. In december 1842 wordt zijn oudste zoon Wiert ernstig ziek. Toch vertrekt hij op weg naar nieuwe opdrachten. Hij gaat naar de omgeving van Oldenburg, want in de stad Groningen houdt hij het niet uit. In een brief aan huis is hij bepaald niet vleiend over de stad: “Voor omstreeks 4 weeken verliet ik Groningen, welke plaats zoo weinig bekoorlijks voor mij heeft als een verrotte kool bij een groenwijf.”
Zijn passie om te reizen en te tekenen gaat zelfs zover dat hij bij het horen van het droevige bericht van het overlijden van zijn zoon Wiert, 20 jaar oud, niet terugkeert naar huis. Hij uit zijn emotie in een gedicht, een klaagzang:
Rust zacht uw asch mijn zoon, in ’s aardrijks koelen schoot,
Ook eerlang zal dees aard mijn stof’lijk deel bedekken,
Dan sluimren wij te zaam, tot Hij die graf en dood,
Zoo luistrijk overwon, ons uit dien slaap zal wekken
“.

Berend Kunst op latere leeftijd.
Auke Roda op latere leeftijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

 • Informatie van “De Verhalen van Groningen” en Wikipedia.