Gezinskaart van Bernard Walraad van Welderen Rengers (1777-1823)

Bernard Walraad van WELDEREN RENGERS, geboren IJsbrechtum 29-03-1777, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 02-04-1777, overleden Leeuwarden 23-09-1823, zoon van Egbert Sjuck Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS en Wilhelmina de BEIJER.

Hij werd in 1806 drost van de grietenijen Rauwerd en Wymbritseradeel. Vervolgens kwartierdrost (1807-1811) en sous-prefect (1811-1813) van Sneek. Hij was lid van de Provinciale Staten van Friesland (1814-1823) en in 1815 buitengewoon lid van de Staten-Generaal.  Bernard werd in 1816, net als zijn vader en grootvader voor hem, grietman in Wymbritseradeel. In 1824 werd hij hierin opgevolgd door zijn zoon Sjuck van Welderen Rengers.

Bernard is ondertrouwd Groningen 20-07 1798 en 28-07-1798 en getrouwd Noordlaren 06-08-1798 met Louisa Christina ALBERDA van BLOEMERSMA, geboren Bloemersma Niekerk 17-07-1778, overleden Leeuwarden 19-05-1855, dochter van Edzard Reint ALBERDA (van BLOEMERSMA) en Christina Elisabeth WOLTHERS.

Epema State IJsbrechtum (1822)

Bernard en Louise vestigden zich in 1811 op de Epema State in IJsbrechtum.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjuck van WELDEREN RENGERS, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 17-11-1799, overleden Leeuwarden 22-10-1870.
  Hij is getrouwd Utrecht 22-08-1823 met Wilhelmina Maria van BEECK CALKOEN, geboren Leiden 12-04-1804, overleden IJsbrechtum 22-11-1877, dochter van Jan Frederik van BEECK CALKOEN en Isabella Anna Lucretia van WESTRENEN.
 2. Edzard Reint van WELDEREN RENGERS, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 31-05-1801, overleden Den Haag 27-12-1848.
  Hij is getrouwd Leiden 09-07-1825 met Adriana VERHOEFF, geboren Ridderkerk 10-08-1795, overleden Den Haag 06-05-1842, dochter van Hendrik VERHOEFF en Maria Amelia KOOPMAN.
 3. Willem Carel Gerard van WELDEREN RENGERS, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 04-06-1802, overleden Lemmer 05-07-1836.
  Hij is getrouwd Leeuwarden 19-02-1824 met Quirina Jacoba van ANDEREN de KEMPENAER, geboren Lemmer 10-10-1801, overleden Leeuwarden 07-07-1873, dochter van Regnerius Livius van ANDRINGA de KEMPENAAR en Louise Christine ALBERDA.
 4. Christina Elisabeth van WELDEREN RENGERS, geboren IJsbrechtum ca. 1803, overleden Leeuwarden 29-07-1851.
  Zij was niet getrouwd.
 5. Henriette Maria Elisabeth van WELDEREN RENGERS, geboren IJsbrechtum 09-06-1804, overleden Leeuwarden 06-07-1866.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 30-03-1824 met Wilem Carel Salomon van de POLL, geboren Amsterdam 26-09-1802, overleden St.George d’Elmina GHANA 21-09-1833, zoon van Jacob Salomon van de POLL en Francoise Margaretha van WEEDE van DIJKVELD.
 6. Louise van WELDEREN RENGERS, geboren/overleden IJsbrechtum 1806. ?
 7. Onno TAMMINGA van WELDEREN RENGERS, geboren IJsbrechtum 04-03-1808, overleden IJsbrechtum 03-06-1809. ?
 8. Egbert van WELDEREN RENGERS, gedoopt IJsbrechtum 04-06-1809, overleden Utrecht 14-01-1837, wonende in Leeuwarden.
  Hij was niet getrouwd.
 9. Onno TAMMINGA van WELDEREN RENGERS, geboren IJsbrechtum 07-03-1815, overleden IJsbrechtum 29-08-1815. ?