Gezinskaart van Bernardus Dorhout (1703-1789)

Bernardus DORHOUT, gedoopt Leeuwarden 14-09-1703, overleden Leeuwarden 09-01-1789, begraven 13-01-1789 Westerkerk, zerk M6 Leeuwarden, zoon van Pieter Tjitses DORHOUT (koopman) en Aukje Pieters.

Bernardus Dorhout
(RKD)

Hij was lakenkoopman, schepen en burgemeester in Leeuwarden, volmacht ten landdage, lid van het Mindergetal.

Bernardus is ondertrouwd Leeuwarden 27-04-1731 en getrouwd Garijp 06-05-1731 met Neltje MERCATOR, gedoopt (als Neltie) Sneek 15-02-1713, overleden en begraven Westerkerk Leeuwarden, zerk M6 Leeuwarder Bos 20-03-1789, dochter van Marten Broers MERCATOR en Bottje Binses LOOXMA.

Neltje Mercator
(RKD)

Uit dit huwelijk:

 1. Aukjen DORHOUT, gedoopt Leeuwarden 01-06-1732, overleden Leeuwarden 16-01-1810.
  Zij is ondertrouwd Leeuwarden 16-06-1763 en getrouwd Galileeër kerk Leeuwarden 29-06-1763 met Jentie van der FEEN, geboren 26-06-1723, overleden Leeuwarden 31-10-1806, zoon van Tjitse Jentjes van der FEEN en Antje Tjommes WIJNGAARDE.
 2. Bottje DORHOUT, gedoopt Leeuwarden 16-01-1735, overleden Leeuwarden 03-12-1808.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 02-07-1716 met Gerlacus BUMA, geboren Sneek 20-08-1732, overleden Leeuwarden 28-08-1807, zoon van Wiebe Feddes BUMA en Rebecca SELSMA. 
 3. Marten DORHOUT, geboren Leeuwarden 27-12-1736, overleden Leeuwarden 03-09-1737.
 4. Sibbeltje DORHOUT, geboren Leeuwarden 04-08-1738, overleden Leeuwarden 28-10-1774.
 5. Pieter DORHOUT, geboren Leeuwarden 13-04-1741, overleden Leeuwarden 04-09-1810.
  Hij is getrouwd Hempens (Leeuwarden) 08-06-1792 met Riemke Lammerts KROES, geboren Drachten 13-05-1752, overleden Leeuwarden 21-09-1824, dochter van Lammert Aebeles KROES en Jetje Karstes.
 6. Martha DORHOUT, geboren Leeuwarden 04-11-1745, overleden Leeuwarden 19-10-1749.
 7. Marten Broer DORHOUT, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 27-10-1748, overleden Leeuwarden 09-07-1754.
 8. Martha DORHOUT, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 24-02-1751, overleden Leeuwarden 27-03-1811.
  Zij was niet getrouwd.
 9. Ambrosius DORHOUT, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 21-11-1753, overleden Leeuwarden 30-04-1827. Predikant.
  Hij is ondertrouwd Groningen 23-05-1793 en getrouwd Groningen 01-06-1793 met Margaretha Jacoba van BOLHUIS, gedoopt Noorddijk 21-04-1771, overleden Leeuwarden 17-12-1824, dochter van Lambertus van BOLHUIS en Rika CRANSSEN.