Gezinskaart van Claas Wopkes Cnoop (1710-1743)

Claas Wopkes CNOOP, geboren Bolsward 1710, overleden Workum 25-12-1743, zoon van Wopke CNOOP (koopman) en Dieuwke Gerrits MIDDAGTEN. 

Hij is getrouwd Bolsward 18-03-1739  met Riemke Teeckes COOPMANS, geboren Workum 02-01-1718, overleden Bolsward 02-1788, dochter van Teecke Jorrits COOPMANS en Aaltje Johannes. 

Uit dit huwelijk:

  1. Wopke CNOOP, geboren Bolsward 02-02-1740, overleden Amsterdam 20-11-1801. Fabrikant van tuinsieraden en potten. Hij is getrouwd 1768 met zijn nicht Dieuwke BROUWER, geboren 1708, overleden 1786. Het huwelijk nam 3 dagen in beslag.

Riemke hertrouwt Bolsward 07-03-1747 met haar zwager Gilles Hessels MESDAG,  geboren Bolsward 27-01-1706, overleden Bolsward 31-12-1759, zoon van Hessel Gerbens (leerhandelaar) en Riemke Gillis MESDACH.