Gezinskaart van Coenraad van Valkenburg (1784-1831)

Coenraad van Valkenburg, geboren Leiden 27-10-1784, overleden Boutersem (België) 11-08-1831, zoon van Hermanus van VALKENBURG en Catharina HARTOGH.

Coenraad van Valkenburg
(afbeelding van RKD)

Hij werd commandant van de Hollandse troepen tijdens het beleg van Delfzijl (1813-1814) toen kolonel Marcus Busch uit zijn functie ontheven werd. Als beloning voor zijn inzet tijdens het beleg werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ook werd hij op 21 januari 1814 benoemd tot commandant van de schutterij te Groningen. Na het beleg werd hij ontvanger van de directe belastingen in de gemeenten Zuidhorn en Oldekerk, en bekleedde later de post van ontvanger van de directe belastingen en accijnzen in de gemeenten Winsum en Adorp.

Na het uitbreken van de Belgische opstand richtte Van Valkenburg een korps vrijwillige jagers op. Bij Koninklijk Besluit van 28 november nr. 44 werd hij benoemd tot commandant van de compagnie Groningse jagers en kreeg de rang van honorair luitenant-kolonel. In die functie sneuvelde hij tijdens de Tiendaagse Veldtocht bij Boutersem op 11 augustus 1831. Zijn brouwerij in Groningen werd openbaar verkocht en ging op in wat later de N.V. Vereenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa zou worden (wikipedia).

De overwinning voor Leuven op 12 augustus 1831 tijdens de Tiendaagse Veldtocht.
(afbeelding van wikipedia)

Coenraad is ondertrouwd Groningen 29-09-1810 en getrouwd Groningen 18-10-1810 met Copia Johanna van BOLHUIS, geboren Groningen 02-01-1785, overleden aan der A A343 Groningen 03-01-1821, dochter van Copius METTINGH van BOLHUIS (bierbrouwer) en Johanna POOTHOLT.

Copia was eerder getrouwd met Hindrik ENGELHART, overleden en begraven Groningen 11-11-1808.

Copia Johanna van Bolhuis
(afbeelding van RKD)

Uit het huwelijk van Coenraad van Valkenburg en Copia Johanna van Bolhuis:

  1. Catharina Wilhelmina van VALKENBURG, geboren aan der A A343 Groningen 14-11-1811, overleden Schoolholm G49 (nu nr. 24, afgebroken) Groningen 29-05-1871.
    Zij is getrouwd Groningen 12-03-1834 met Harmannus LANDWEER, koopman, geboren Herestraat Groningen 25-04-1810, overleden Groningen 06-02-1876, zoon van Geert LANDWEER (koopman) en Jisseltje GREBEN.

Coenraad hertrouwt Groningen 15-05-1821 met Susanna Boelina VIËTOR, geboren Kremerrijpe Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 16-10-1796, overleden Beerta 06-03-1873. dochter van Cornelius VIËTOR (lakenkoper) en Klaasje BURHOVEN.
Susanna en Coenraad zijn gescheiden Winsum 30-12-1828.

Susanna was eerder getrouwd met Reinhart REIJNDERS, vroedmeester, geboren Groningen 15-05-1789, overleden Herestraat U37 Groningen 30-10-1818, zoon van Joannes REIJNDERS (arts) en Frederika HOITSEMA.

Uit het huwelijk van Coenraad van Valkenburg en Susanna Boelina Viëtor:

  1. Clazina van VALKENBURG, geboren aan der Aa A332 Groningen 25-03-1822.
Dood van luitenant-kolonel van Valkenburg bij Boutersem in 1831 ( Illustratie uit het blad Eigen Haard).
Wikipedia
Westelbeers, nabij de Mariakerk.
De Groningse Vrijwillige Jagers hebben op deze plaats in 1831 een ere-zuil opgericht als herinnering aan hun gesneuvelde commandant Coenraad van Valkenburg.
In 2016 is dit monument in ere hersteld uit respect voor hem en voor allen die het leven lieten tijdens de Belgische Onafhankelijksstrijd van 1830-1839.
(jozefvanderheijden-foto.blogspot.com)