Gezinskaart van Coenraad Wolter Ellents (1720-1784)

Coenraad Wolter ELLENTS, geboren Anloo 11-03-1720, overleden op havezate Mensinge Roden 12-09-1784, zoon van Wolter Hendrik ELLENTS (landschrijver) en Anna LEMKER.

Coenraad Wolter Ellents
(RKD)

Coenraad studeerde rechten aan de universiteit van Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Leiden in 1739. Hij vestigde zich na zijn studie als advocaat te Meppel. In 1748 werd hij benoemd tot schulte van Meppel, Kolderveen en Nijeveen. In 1749 werd hij stadhouder en leenman van de lenen van de Heerlijkheid Ruinen. In 1750 werd hij benoemd tot raad en secretaris van de Landschap Drenthe. Hij was tevens lid van de Loffelijke Etstoel, het hoogste rechtscollege van Drenthe. 

Hij is ondertrouwd Meppel 01-01-1767 en getrouwd Roden 22-02-1767 met Gesina OLDENHUIS, geboren Oosterhesselen 24-04-1730, overleden havezate Mensinge Roden 25-04-1818, dochter van Tijmen OLDENHUIS (schulte) en Lammina HUISING.

Gesina Oldenhuis
(RKD)

Zij gingen wonen op de havezate Mensinge in Roden, die Coenraad in 1764 had gekocht.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Havezate Mensinge

Toen Coenraad Mensinge kocht was het recht van havezate verlegd naar Mensinga in Roderwolde. Coenraad wist in 1777 dit recht weer terug te kopen van Wolter Kijmmell, zodat Mensinge vanaf die tijd weer de status van havezate bezat. In 1784 was hij door ziekte niet meer in staat om zijn ambt als secretaris van de Landschap Drenthe te vervullen. Hij werd in maart van dat jaar opgevolgd door Wolter Hendrik Hofstede, maar behield als honorair raad en secretaris alle voorrechten die aan dit ambt verbonden waren. Dat duurde niet lang, want hij overleed in september 1784 op 64-jarige leeftijd op Mensinge te Roden en werd begraven in een grafkelder in de Catharinakerk van Roden.

Coenraad bezat in de Catharinakerk van Roden een herenbank. Via een, waarschijnlijk in zijn opdracht, aangelegd poortje, later het Kymmellpoortje genoemd, hadden de bewoners van Mensinge toegang tot het koor van de kerk, waar hun bank stond opgesteld.

BRON: wikipedia

Na het overlijden van Coenraad stelde Gesina haar neven Lucas Oldenhuis en Jan Wilmsonn Kijmmell aan tot haar financiële beheerders. Vooral door toedoen van Jan Wilmsonn en zijn zwager Petrus Hofstede groeide haar vermogen. In 1797 werd haar vermogen geschat op 271.666 gulden, Daarmee was zij de op één na de rijkste ingezetene van Drenthe (genealogieonline).

Coenraad en Gesina zijn begraven in het koor van de Catharinakerk in Roden.