Gezinskaart van Cornelis Daniels van Scheltinga (1655-1732)

Cornelis Daniels van SCHELTINGA, geboren Heerenveen18-01-1655, gedoopt Heerenveen 21-01-1655, overleden Idaard 16-11-1632, zoon van Daniel Lieuwes van SCHELTINGA en Martha Cornelisdr. van KINNEMA.

Hij is getrouwd Heerenveen 01-04-1688 met Magdalena van HAREN, geboren gedoopt Heerenveen 30-11-1656, overleden Heerenveen 08-11-1691, dochter van Ernst van HAREN (ritmeester) en Catharina van OENEMA.

Cornelis hertrouwt Veenklooster 09-10-1696 met Dodonea ROSEMA, geboren 1670, overleden Heerenveen 06-08-1697, dochter van Petrus Jacobus ROSEMA en Catharina GALAMA van DOMNA.

Cornelis is hertrouwd Heerenveen 26-10-1699 met Houckje Arends van HAERSMA, gedoopt Leeuwarden 23-08-1676, overleden Idaard 03-03-1728, dochter van Arent Arnoldus van HAERSMA en Aurelia van GLINSTRA.

Uit dit huwelijk:

 1. Daniel van SCHELTINGA, geboren Heerenveen 10-04-1701, overleden Heerenveen 1702.
 2. Aarnt Cornelis van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 12-03-1702, overleden 1703.
 3. Auckjen van SCHELTINGA, geboren Heerenveen 08-03-1703, overleden 1704.
 4. Magdalena Dodonea van SCHELTINGA, geboren Heerenveen 13-07-1704, overleden 1705.
 5. Martha KINNEMA van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 09-05-1706, overleden Leeuwarden 13-06-1788.
  Zij is getrouwd Heerenveen 13-05-1725 met haar neef Menno COEHOORN van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 05-06-1701, overleden Heerenveen 28-04-1777, zoon van Martinus van SCHELTINGA en Amelia van COEHOORN.
 6. Aurelia Cunera van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 13-01-1709, overleden Beetsterzwaag 13-04-1765.
  Zij is getrouwd Idaard 17-05-1733 met Livius Sufridus LYCKLAMA à NIJEHOLT, geboren 1695, overleden Leeuwarden 22-03-1773, zoon van Augustinus Piers LYCKLAMA à NIJEHOLT en Dedtcke van ANDRINGA.
 7. Anna Catharina van SCHELTINGA, geboren Boarnsterhim, Idaard 16-08-1711, overleden Leeuwarden 04-01-1741.
 8. Arent Cornelis van SCHELTINGA, gedoopt Idaard 23-06-1715, overleden Idaard 27-05-1761.
  Hij is getrouwd Hardegarijp 21-08-1735 met Jetske Wiskia Willems van VIERSSEN, gedoopt Leeuwarden 01-01-1717, overleden Idaard 09-07-1762, dochter van Willem Livius van VIERSSEN en Christina de BLOCQ van SCHELTINGA.