Gezinskaart van Cornelis van Scheltinga (1743-1812)

Cornelis van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 11-01-1743, overleden Leeuwarden 30-07-1812, zoon van Arent Cornelis van SCHELTINGA en Jetske Wiskia van VIERSSEN.

Cornelis van Scheltinga
(RKD)

Hij was grietman van Idaarderadeel.

Cornelis is getrouwd Leeuwarden 19-06-1768 met Aurelia Aletta van HAERSMA, gedoopt Leeuwarden 17-04-1748, overleden Birdaard 15-10-1810, dochter van Hans Hendrik van HAERSMA en Isabella BOREEL.

Aurelia Aletta van Haersma
(RKD)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Arend van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 06-06-1770, overleden vóór 1781.
 2. Hans Hendrik van SCHELTINGA, geboren Leeuwarden 28-03-1773, gedoopt Leeuwarden 14-04-1773, overleden Leeuwarden 31-03-1774.
 3. Isabella BOREEL van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 08-11-1775, overleden Achtkarspelen 16-10-1826.
  Isabella is ondertrouwd Idaarderadeel 22-06-1793 en getrouwd Buitenpost 15-06-1794 met Sijbrand van HAERSMA, geboren 11-08-1766, gedoopt Twijzel/Kooten 24-08-1766, overleden Achtkarspelen 12-09-1839, zoon van Daniel Arents de BLOCQ van HAERSMA en Maria Sijbrandus WIJBRANDI.
 4. Jetske Wiskia van SCHELTINGA, geboren Idaard 10-07-1777, gedoopt Idaard 10-08-1777, overleden Roordahuizum 09-01-1855.
  Zij is getrouwd Metslawier 03-07-1798 met Johannes Casparas BERGSMA, geboren Leeuwarden 13-03-1775, overleden Dokkum 06-07-1818, zoon van Petrus Adrianus BERGSMA en Dodonea Jacoba DOITSMA. Jetske hertrouwt Leeuwarden 15-01-1824 met Jakob Aukes LOOTSMA, geboren Stavoren 24-08-1762, overleden Huizum 24-11-1844, zoon van Auke Jacobs LOOTSMA en Aaltje Pieters. Jakob was weduwnaar van Tjitske Siebes BOETJE.
 5. Cornelis Arent van SCHELTINGA, geboren Leeuwarden 09-09-1781, gedoopt Idaard 15-10-1781, overleden Leeuwarden 31-12-1808.
  Hij was niet getrouwd.
 6. Martha Kinnema Houkjen van SCHELTINGA, geboren Leeuwarden 19-03-1786, gedoopt Idaard 30-04-1786, overleden Roordahuizum 20-03-1835.
  Zij is getrouwd Idaard 16-12-1810 met Philip Ernst Aussuerus VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 06-12-1781, overleden Peperga 31-10-1851, zoon van Assueres Philips VEGELIN van CLAERBERGEN en Christina Ansk van BURMANIA.
Cornelis Arent van Scheltinga (1781-1808)
(RKD)
Isabella en Jetske Wiskia
(RKD)