Gezinskaart van Crijne Jans

Crijne Jans, ook Krijno, overleden voor 25-05-1673, zoon van Jan Crijnes en Frouwke Haijkes.

Crijne is getrouwd (1) Winschoten 07-09-1661 met Ocktjen Janssen, van Zuidbroek, overleden voor 1667.

Crijne is ondertrouwd (2) Winschoten 1667 met Sijpke Fopkens, van Meeden, dochter van Fopko Oomkens en Aijlcken Luppes. Zij werd 06-03-1670 lidmaat in Winschoten.

Uit het huwelijk met Ocktjen Janssen:

  1. Jan Crijnes, gedoopt Winschoten 30-08-1663. Kerkvoogd te Winschoten.
    Hij is getrouwd Winschoten 05-02-1699 met Euwe TONCKERS, gedoopt Winschoten 13-11-1663, dochter van Tonckert Luppes en Rixta Jans.
  2. Deevertjen Crijnes, gedoopt Winschoten 15-06-1665.

Uit het huwelijk met Sijpke Fopkens:

  1. Aijelke Crijnes, gedoopt Winschoten 24-01-1669.
  2. Haijcke Crijns JANSEN, gedoopt Winschoten (als Haijcko) 03-11-1671.
    Hij is getrouwd Winschoten 24-08-1696 met Anna Jans, gedoopt Winschoten 28-02-1677, begraven Winschoten 24-11-1743, dochter van Jan Nannes en Geertjen Roelefs.
  3. Frouke Crijnes, gedoopt Winschoten 25-05-1673 (bijschrift: vader overleden)