Gezinskaart van Derk Jacob Clant (1638-1700)

Derk Jacob CLANT (van HANCKEMA), geboren op de borg Nijenstein, Zandeweer 12-01-1638, overleden op de borg Hanckema, Zuidhorn 10-04-1700, zoon van Edzard Jacob CLANT en Bouwina COENDERS van HELPEN.

Derk Jacob Clant

Derk was lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen, van de Staten-Generaal en van de Admiraliteit.

Hij werd in 1672 aangeslagen voor de 100e penning ter bekostiging van het Gronings Ontzet, wat neerkwam op ongeveer ƒ 1.000 gulden. Dit betekende dat hij de rijkste man van Zeerijp was, want andere borgheren betaalden minder. Sommigen helemaal niets.

Na het overlijden van zijn vrouw in 1670, bleef hij enige tijd wonen op de borg Juckema bij Zeerijp.

In 1675 kocht hij de borg Hanckema in Zuidhorn voor ƒ 25.500 van Osebrand Johan Rengers en ging er wonen. Hij is er overleden en werd begraven in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Hanckema is in 1877 gesloopt.

In 1682 schonk Derk de borg Juckema aan zijn zoon Edzard Jacob, die een jaar later overleed, waarna hij het toen overdeed aan zijn zoon Maurits, die er in 1734 overleed. Daarna kwam Juckema in handen van zijn zusters Allegonda Maria en Bouwina.

Hanckemaborg, Zuidhorn (afbeelding van Wikipedia)

Hij is getrouwd Groningen 26-05-1660 met Margaretha Josina RIPPERDA (van JUKEMA), geboren ca. 1640, overleden 21-10-1670, dochter van Maurits Adolfs RIPPERDA en Margaretha CLANT (van MENKEMA). Zij was weduwe van Rudolph SCHAFFERS, overleden 06-04-1659.

Margaretha Josina Ripperda

Margaretha werd beschreven als “een zwakke, tengergebouwde vrouw, op wier gezicht de adeltrots van een Ripperda niet valt te ontkennen”.
Na haar overlijden is zij in de kerk van Zeerijp bijgezet.

Uit het huwelijk van Derk en Margaretha:

  1. Edzard Jacob CLANT, geboren aan de Grote Mark Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 29-03-1661, overleden 1683.
  2. Margaretha CLANT, geboren aan de Grote Markt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 07-11-1662.
  3. Bouwina CLANT, gedoopt Der Aa-Kerk Groningen 23-02-1664, overleden Groningen 06-10-1686. Zij is getrouwd Zuidhorn 29-11-1685 met Gerhard HORENKEN, geboren aan de Grote Markt Groningen, gedoopt Der Aa-Kerk 25-02-1663, overleden ca. 1712, zoon van Egbert HORENKEN en Sibilla HORENKEN. Gerhard hertrouwt Pieterburen 11-01-1691 met Petronella LEWE, geboren Heerestraat Groningen, gedoopt (als Peternella) Martinikerk Groningen 10-05-1674, overleden vóór 1707, dochter van Evert LEWE en Elisabeth TAMMINGA. Gerhard hertrouwt Groningen 30-01-1707 met Bouwina COENDERS, gedoopt Martinikerk Groningen 23-02-1686, overleden Groningen 26-12-1738, dochter van Mello COENDERS van HELPEN en Gesina POLMAN. Bouwina Coenders hertrouwt Groningen 26-03-1722 met Johan LOHMAN (1664-1738).
  4. Allegonda Maria CLANT, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Nieuwe Kerk Groningen 25-06-1665, overleden 29-11-1754. Zij is getrouwd Pieterburen 15-06-1701 met Lambert TJARDA van STARKENBORG, geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 12-09-1658, overleden 30-07-1722, zoon van Allard Tjarda van STARKENBORGH en Gratia Susanna CLANT.
  5. Maurits CLANT, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Nieuwe Kerk Groningen 29-10-1667, overleden 22-12-1734. Hij is getrouwd met met zijn nicht Bouwina CLANT, geboren aan de Vismarkt Groningen, gedoopt (als Bauduina) Martinikerk Groningen 19-02-1671, overleden 05-11-1704, dochter van Egbert CLANT en Anna LEWE.
  6. Allert CLANT, geboren Nieuwe Diep Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 09-01-1670.
1677, Bouwina, Allegonda en Maurits Clant
(schilderij gemaakt door D. Simons)

 

Maurits Clant (1667-1734)
Miniatuur geschildert door Herman Collenius
Rouwbord Margaretha Josina Ripperda in de kerk van Zeerijp