Gezinskaart van Dirk Jacobus Fogelsangh (1600-1663)

Dirk Jacobus FOGELSANGH, geboren Leeuwarden 1600, overleden 16-02-1663, zoon van Jacob Pybes DOMNA en Sjouckien Dircks FOGELSANGH.

Dirk Fogelsangh

Hij is getrouwd Franeker 08-12-1622  met  Ibeltje Douwes WRINGER, geboren Franeker 20-12-1600, overleden 09-11-1628, dochter van Douwe WRINGER en Geertje Dirks HANNEMA.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Dirks DOUMA , geboren Franeker 17-11-1623, overleden 12-06-1662.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 08-09-1648 met Hubertus STRUYK, geboren 1625.

 2. Hylcke Dirks FOGELSANGH, geboren Franeker 10-03-1625, overleden Leeuwarden 23-10-1682.
  Hij is getrouwd Dongjum 01-08-1658 met Rycktje Jacobus ROSEMA, geboren Kollum 1640, overleden 1675, dochter van Jacobus Jilders ROSEMA en Trijntje Pieters CLEVERINGA.
  Hylcke hertrouwt Garijp 20-06-1680 met Johannisjen PIERS, geboren 1625.

 3. Douwe-Gerardus DOUMA, geboren Franeker 22-09-1626, overleden Batavia (Indonesiƫ) 14-11-1662.

Dirk hertrouwt Leeuwarden 23-06-1633 met Geertrui Dirks SCHELTINGA, geboren 1599, overleden Franeker 18-07-1635, dochter van Dirck Lieuwes SCHELTINGA en Doet AYSMA.

Bron:

 • Een deel van de informatie in deze gezinskaart  is ontleend aan Genealogieonline.nl.
  Geen bevestiging gevonden.