Gezinskaart van Duirt Sirps Elema (1618-1682)

Duirt Sirps ELEMA, geboren Allersmaheerd Ezinge 04-10-1618, overleden Ezinge 1682, zoon van Sirp Renekes ELEMA en Hillegunda SWALVE.

Duurt Sirps Elema

Hij liet zich op 22-01-1636 inschrijven als phil. stud. aan de Groninger Hoogeschool.

Duirt was hoveling tot Ezinge, Feerwerd-Hardeweer, Grootegast en Doezem, erfschepper van Ezinge en Hardeweer, van de Aduarderzijlen, mede-gecommitteerde Raad ter Admiraliteit te Harlingen, grietman te Ezinge en Hardeweer, in 1647 lid van de Provinciale Rekenkamer van Stad en Lande, welk ambt hij vele jaren vervulde. In 1671 was hij lid van de Gedeputeerde staten.  der admiraliteit tot Harlingen, medegecommiteerde Raad der Ommelanden.

Hij is getrouwd Eenrum 11-09-1639 met Meeuwertien (Meeuwer) FOCKENS, overleden Ezinge 31-10-1645, dochter van Jacob FOCKENS en Ettien LOUWENS.  

Meeuwertien Fockens

Duurt hertrouwt in de kerk te Ezinge 18-07-1647 met Margaretha Nuttes, geboren 1625, overleden 13-03-1658, dochter van Theodorus NUTTE en Tiaeckjen MEMMENS.

Uit dit huwelijk:

  1. Ettien ELEMA, geboren Ezinge 1640?
  2. Sirp ELEMA, geboren Ezinge 16-03-1642?
  3. Sirp ELEMA, geboren Ezinge 23-10-1645?
  4. Sirp ELEMA, geboren Ezinge 11-11-1648?, overleden 08-07-1660?
  5. Meeuwertien ELEMA, geboren Ezinge 31-05-1651?
  6. Theodorus ELEMA, geboren Ezinge 20-06-1654?, overleden 11-08-1660?
  7. Rieneke ELEMA, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 26-10-1655

Na dit huwelijk verkreeg hij in de loop der tijd door het uitkopen van de andere erfgenamen de heerd Allersma in Ezinge volledig in eigendom. Hij was het die de heerd rond 1650 liet verbouwen tot een landhuis met singels, een gracht met een ophaalbrug en een duiventil, een heerlijk recht. Aan het achterhuis liet hij aan noordzijde een aanbouw maken van een bouwlaag. Mogelijk liet hij toen ook het 17e-eeuwse dak op het achterhuis plaatsen. Duirt bezat ook twee huizen in de Turftorenstraat in de stad Groningen. Hij was hoofdeling, maar geen jonker. Toch begon men het vanaf die tijd aan te duiden als borg.  

Duirt hertrouwt 30-03-1660 met Abeltje MELLEMA, geboren 1620, overleden 01-12-1679. Abeltje was weduwe van UCKEMA. 

Al zijn 9 (8?) kinderen overleden jong. Toen hij overleed in 1682, stierf het geslacht Elema van Allersma in mannelijke lijn uit en Duirt had geen testament gemaakt.

Allersmaborg

Allersma in 1772

In 1683 erfde Reneke Busch de Allersmaborg bij Ezinge. Hij was raadsheer en werd in 1686 burgemeester in Groningen. In 1710 erfde zijn dochter Johanna, weduwe van Johan de Marees, de borg. Er hoorden toen 122 grazen land bij.

Johanna overleed in 1720 waarna haar zoon Reneke Busch de Marees de borg verkreeg. Reneke Busch de Marees overleed in 1763. Zijn dochter Johanna de Marees van Swinderen erfde toen de borg. Johanna was gehuwd met Albert Hendrik van Swinderen. Na zijn overlijden in 1802 kwam de Allersmaborg in handen van hun zoon Reneke de Marees van Swinderen en deze werd in 1817 jonkheer.

In 1848 vererfde de borg op zijn kleinzoon Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen. Hij was 46 jaar notaris in Ezinge en zeer geliefd in de wijde omgeving. Toen hij overleed in 1899 waren zijn twee echtgenotes en kinderen al overleden.

BRONNEN: wikipedia en genealogieonline