Gezinskaart van Frerik Writsers Cleveringa (1697-1771)

Frerik Writsers CLEVERINGA, geboren Rottum ca. 1697, overleden Rottum 14-04-1771, zoon van Writzer Frederijcks CLEVERINGA en Grietje Tiewes.

Hij was lid van de landdag der Ommelanden van 1749 tot 1771. Hij vertegenwoordigde daar Uithuizermeeden.
Hij was van 1738 tot 1746 diaken en van 1767 tot zijn dood was hij ouderling.

Frerik is getrouwd Rottum 14-08-1735 met Lijsabeth Clasen, gedoopt (als Lijsebeth) Oldenzijl 08-04-1714, overleden 1782 (?), dochter van Claas Simens en Trijntjen Alders.

Rottum 14 augustus 1735. huwelijk van Frerik en Lijsabeth

Uit dit huwelijk:

 1. Anje Freriks CLEVERINGA, gedoopt Rottum 23-10-1735, overleden vóór 1739.
 2. Writzer Freriks CLEVERINGA, gedoopt Rottum 17-02-1737, overleden Kantens 02-06-1813.
  Hij is getrouwd Rottum 21-05-1775 met Stijntje Pieters BERGHUIS, gedoopt Rottum 20-11-1757 (?).
 3. Grietje Freriks CLEVERINGA, gedoopt (als Grietie) Rottum 28-09-1738, overleden Rottum 05-08-1780.
  Zij is getrouwd Rottum 07-07-1767 met Harm Derks KNOL, gedoopt (als Harmen) Rottum 04-08-1735, overleden Rottum 06-12-1801, zoon van Derk Harms KNOL en Hilje Sickes.
 4. Anje Freriks CLEVERINGA, gedoopt (als Anie) Rottum 25-12-1739, overleden Rottum 10-05-1814.
  Zij is getrouwd Rottum 14-05-1772 met Tamme Derks KNOL, landbouwer, gedoopt Rottum 30-09-1731, overleden Rottum 27-06-1806, zoon van Derk Harms KNOL en Hilje Sickes.
 5. Klaas Freriks CLEVERINGA, gedoopt (als Claas) Rottum 30-07-1741, overleden Rottum 13-05-1811.
 6. Tewes CLEVERINGA, gedoopt Rottum 14-10-1742, overleden vóór 1744.
 7. Tewes CLEVERINGA, gedoopt Rottum 05-01-1744.
 8. Simen CLEVERINGA, gedoopt Rottum 01-01-1745.
 9. Hijke Freriks CLEVERINGA, gedoopt (als Hijcke) Rottum 05-06-1746, overleden Kantens 11-03-1831.
  Zij is ondertrouwd Zandeweer 19-01-1773 en getrouwd Rottum 14-02-1773 met Hindrik Reinders HOMMES ELEMA, gedoopt Rottum 07-02-1740, overleden 1780.
  Hijke hertrouwt Rottum 10-02-1782 met Pieter Jans BURKERS, landbouwer, geboren Rasquert 12-08-1758, overleden Rottum 25-06-1814, zoon van Jan Pieters en Antje Martens.
 10. Trientje Freriks CLEVERINGA, gedoopt (als Trijnje) Rottum 01-12-1754, overleden Rottum 16-09-1826. Zij is getrouwd Zandeweer 20-10-1773 met Harm Derks KNOL, gedoopt Rottum ca. 09-08-1735, overleden Rottum 27-11-1781, zoon van Derk Harmens KNOL en Hilje Sikkes VALKS.
  Trientje hertrouwt Zandeweer 11-04-1783 met Luie Sijmens LANTING, geboren Toornwerd, gedoopt Middelstum & Toornwerd 12-10-1755, overleden Kantens 24-07-1824, zoon van Sijmen Luies (landbouwer) en Trijntje Jacobs (landbouwersche).
 11. Bouwke CLEVERINGA, gedoopt Rottum 30-11-1749, overleden vóór 1756.
 12. Jakob CLEVERINGA, gedoopt Rottum 30-07-1752, overleden.
 13. Bouwke CLEVERINGA, gedoopt Rottum 18-07-1756, overleden 1796??
  Zij is ondertrouwd Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 08-02-1785 en getrouwd Rottum 02-03-1785 met Derk Sikkes KNOL, gedoopt Rottum 24-02-1760, overleden Kantens 10-06-1806, zoon van Sicke Derks KNOL en Dietien Jakobs.
  Derk hertrouwt Rottum 02-12-1798 met Aaltje Willems, gedoopt (als Aeltjen) Mensingeweer 25-08-1765, overleden Kantens 03-02-1827, dochter van Willem Jurjens (huisman in de Meeren tot Mensingeweer) en Gepke Albers BOLT.
Rottum, 14 oktober 1742, doop van Tewes
Rottum 30 juli 1752, doop van Jakob
Rottum, 30 november 1749, doop van Bouwke

Lijsabeth hertrouwt Rottum 23-07-1775 met Peter Egberts BOSMAN, wedman, overleden Rottum 16-01-1811.

Rottum


Op zijn grafzerk, onder zijn wapen, staat de volgende tekst:

Verwachtende dat wanneer de laatste
Basuine zal slaan hij mede zal worden
Opgewekt in de algemene opstandinge
In hope om dan met alle de heilige den
Drieënigen God volmaakte met ziel,
en lichaam te loven.
Wat is ‘t vlugge zijn. Zij vliegt met
snelle schreden.
Och lezers ik was als gij, maar rust
Nu hier beneden.