Gezinskaart van Gerhard Hendrick ten Berge

Gerhard Hendrick ten BERGE, overleden 1682, zoon van Gerhard ten BERGE en Houcke van FREDEN.

Hij was raadsheer en is als rentmeester van de vaste goederen der provincie Groningen berucht geworden door de fraude die hij in die functie pleegde.
Schoonzoon Lodewijk Wijchgel wordt eveneens in de moeilijkheden van zijn schoonvader betrokken. Hij moest voor zijn borgtochten 30.000 aan de provincie betalen, terwijl het stadsbestuur hem in 1687 ‘inhabiel’ verklaarde om enig burgerambt te kunnen bekleden. Hij is in 1684 en 1685 lid van de gezworen gemeente en in 1686 en 1687 weesheer. Later wordt hij evenwel gerehabiliteerd, zodat hij in 1694 secretaris van het generaliteitskrijgsgericht kan worden, welk ambt hij bekleedde tot zijn dood in 1720. (Bron: De Ommelander borgen en steenhuizen)

Gerhard is ondertrouwd Groningen 01-12-1662 en getrouwd Groningen 06-01-1663 met Anna BIRZA, overleden vóór 1670.

Uit dit huwelijk:

  1. Lammina ten BERGE, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 25-11-1663.
    Zij is ondertrouwd Groningen 16-04-1680 en getrouwd Hoogezand 18-04-1680 met Lodewijk WIJCHGEL, secretaris Krijgsgericht, geboren Ommelanderhuis Groningen, gedoopt Der Aa-kerk (als Lodewijck) Groningen 07-11-1656, overleden 1720, zoon van Simeon WIJCHEL (syndicus) en Johanna MEES.
  2. Hendrick Gerhard ten BERGE, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt (als Henricus) Martinikerk Groningen 09-09-1665.
    Hij is getrouwd Groningen 30-05-1684 met Hijltien SMITH
  3. Houdina ten BERGE, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 19-04-1667.

Gerhard hertrouwt 24-08-1670 met Maria van der VENNE

Uit dit huwelijk:

  1. Peter ten BERGE, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 29-03-1674
  2. Jacob Geert ten BERGE, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 16-03-1679

Gerhard en Maria van der Venne hadden een huis in de Oosterstraat, in Martenshoek en land in Kropswolde.