Gezinskaart van Gerlacus Buma (1793-1838)

Gerlacus BUMA, geboren Leeuwarden 11-07-1793, gedoopt Leeuwarden 17-07-1793, overleden Leeuwarden 19-10-1838, zoon van Bernhardus BUMA  (burgemeester van Leeuwarden) en Rolina Maria HORA SICCAMA.

Gerlacus Buma

In werd hij 1810 student in Groningen. In  1813 was hij controleur-surnumerair bij de belastingen en werd  op 30 april 1813 opgeschreven als garde d’honneur bij het 2de regiment Franse huzaren in het leger van Napoleon, daarna vrijwillig onder koning Willem I.  Hij vocht bij Quatre-Bras, bij Waterloo en in de tiendaagse veldtocht.

Hij trok mede naar Frankrijk en op 27 november 1813 onttrok hij zich, met enige andere Friezen, aan de dienst, door zich van de voorposten bij Landau over de Rijn te begeven en keerde met hen in december 1813  terug naar Leeuwarden, waar zij door een  grote menigte werden ingehaald.

Zijn leven werd vooral beheerst door het jarenlange wachten in garnizoenssteden en legerkampen.

Vanaf 5 februari 1814 nam hij deel uit als 2e luitenant bij het Regiment Huzaren No 6, voorloper van het Regiment Huzaren van Boreel. Toen hij overleed in 1838 was hij inmiddels majoor bij datzelfde Regiment. Op 19 juni 1815 op het slagveld van Waterloo schreef hij: “Waarde ouders, ik schrijf U deze in groote haast om U te melden dat ik er goed ben afgekomen, wat mij aangaat, maar mijn zwart paard is onder mij doodgeschoten, wij hebben veel verloren, onder ander de ritmeester Wijnbergen en van Heide en de Lieutt. Verhillouw, en 7 officiers geblesseerd”.

Gerlacus is getrouwd Aengwirden 14-12-1818  (ondertrouwd Heerenveen 11-12-1818) met Agatha Dido Cecilia BOURICIUS van IDEMA, geboren Heerenveen 16-03-1796, gedoopt Aengwirden 17-04-1796, overleden Dieren (Gelderland) 23-05-1867, dochter van Martinus BOURICIUS van IDEMA en Sophia Agnes Beatrix van VOSS.

Uit dit huwelijk:

  1. Bernhardus BUMA, geboren Aengwirden 27-11-1820, overleden Oud en Nieuw Gastel (Noord-Brabant) 28-10-1823.
  2. Sophia Agnes Beatrix BUMA, geboren Brussel (België) 13-04-1826, overleden Den Haag 28-05-1892.
    Zij is getrouwd Leeuwarden 08-11-1848 met Bernard Walraad RENGERS van WELDEREN. geboren Leeuwarden 27-01-1825, overleden Leeuwarden 23-02-1856, zoon van Willem Carel Gerard RENGERS van WELDEREN en Quirina Jacoba van ANDRINGA de KEMPENAER.  Sophia hertrouwt Leeuwarden 25-09-1857 met Willem Fredericus VRIESE, geboren Amsterdam 14-02-1826, overleden Arnhem 21-07-1873, advocaat, geboren Amsterdam 14-02-1826, overleden Arnhem 21-07-1873, zoon van Gerrit VRIESE en Julie Claire CHANIER,

Gerlacus en Agatha zijn gescheiden Leeuwarden 05-06-1834.

Agatha hertrouwt Schoterland (Friesland) 27-11-1839 met Jan Hendrik Herman GEERTSEMA van SJALLEMA,  wethouder, geboren Hoogezand 14-02-1816, overleden Dieren (Rheden) 27-10-1874, zoon van Willem Oesebrand GEERTSEMA van SJALLEMA en Johanna Margaretha RHEE.