Gezinskaart van Gerrit Pietersz. Schaep (1599-1655)

Gerrit Pietersz. SCHAEP, geboren Amsterdam 31-07-1599, overleden Amsterdam 22-06-1655, zoon van Pieter SCHAEP en Margriete Pauli HALLINCQ.

Gerrit Schaep
(wikipedia)

Hij was marsman van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland (1624), schepen van Dordrecht (1627), luitenant der burgerij te Amsterdam (1630), regent Burgerweeshuis aldaar (1631), raad van Amsterdam (1638-1655), raad ter Admiraliteit van Zeeland (1638-1647), gedeputeerde in de Rekenkamer van Holland (1647-1649), commissaris van de Staten van Holland bij de Engelse republiek (1650-1651) en ambassadeur extraordinaris van H. Hoog Mogenden de Staten Generaal (1651-1652).
Hij was een vurig amateurgenealoog, die door list en overleg allerlei familiepapieren in handen kreeg en liet een aantal gefantaseerde familieportretten schilderen om zijn middeleeuwse afkomst te verheerlijken. Hij was van plan een geschiedenis van Amsterdam te schrijven en verzamelde sinds 1624 allerlei stukken, die lang in de familie bewaard zijn gebleven. Het was Schaep die noteerde dat Amsterdam in 1622 meer dan 104.000 inwoners had.
Gerrit werd in mei 1650 door Jacob Cats naar Engeland gestuurd om met Oliver Cromwell te overleggen. Hij werd met veel egards ingehaald en kreeg onderdak aan het St. James’s Park (wikipedia).

Gerrit is getrouwd Dordrecht 17-10-1623 met Johanna de VISSCHER, geboren Zevenbergen 27-12-1604, overleden Amsterdam 24-09-1676, dochter van Johan de VISSCHER en Cornelia PIJL.

Johanna de Visscher

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia SCHAEP, geboren Amsterdam 11-05-1628, overleden Dordrecht 27-07-1666.
  Zij is ondertrouwd Dordrecht 17-06-1646 met Willem van BEVEREN,
  geboren Dordrecht 12-11-1624, overleden aan boord van een schip op de rede van Texel 31-05-1672, zoon van Cornelis van BEVEREN en Christina PIJL.
 2. Margriet SCHAEP, gedoopt Oude Kerk Amsterdam 10-01-1630.
 3. Pieter SCHAEP, gedoopt Nieuwe Kerk Amsterdam 14-10-1631, overleden vóór 1635.
 4. Johan Bernhard SCHAEP, gedoopt Waalse Kerk Amsterdam 17-06-1633, overleden Amsterdam 06-07-1666.
  Hij is getrouwd Amsterdam 24-07-1657 met Margaretha BACKER, gedoopt (als Margriete) Nieuwe Kerk Amsterdam 23-11-1636, overleden Amsterdam 05-09-1673, dochter van Willem BACKER en Brigitta SPIEGEL.
 5. Pieter SCHAEP, gedoopt Oude Kerk Amsterdam 12-07-1635, overleden Amsterdam 23-12-1685.
  Hij is getrouwd Amsterdam 20-07-1666 (ondertrouw 01-07-1666) met Constantia REIJNST, geboren Keizersgracht 209 Amsterdam, gedoopt Nieuwe Kerk Amsterdam 11-04-1638, overleden en begraven Oude Kerk Amsterdam 05-01-1674, dochter van Gerrit REIJNST en Anna SCHUIJT.
  Pieter behoorde in 1648 tot een van de vier jongelieden die werd uitgekozen om de eerste steen van het nieuwe stadhuis op de Dam te leggen.
  Hij werd in 1672 uit de Amsterdamse vroedschap verwijderd vanwege zijn suggestie de Republiek aan de Fransen uit te leveren.
 6. Jacob SCHAEP, gedoopt Oude Kerk Amsterdam 10-12-1637.
Groepsportret van de regenten van het Burgerweeshuis te Amsterdam in 1633
V.l.n.r.: Gerard Schaep, Gerbrand Pancras, Nicolaes van Campen, (zittend) Frans de Neve, Cornelis Waijer en Nicolaes Hasselaer.