Gezinskaart van Gijsbert Herman Ripperda (1639-1695)

Gijsbert Herman RIPPERDA, heer van Oosterwijtwerd, geboren 1639, overleden Oosterwijtwerd 13-07-1695, zoon van Carel Victor RIPPERDA (tot VEENHUIS en WIJTWERD) en Petronella Elisabeth SCHADE.

Zandstenen epitaaf van Gijsbert Herman Ripperda in de Mariakerk, Oosterwijtwerd
Zandstenen epitaaf van Gijsbert Herman Ripperda in de Mariakerk, Oosterwijtwerd

Hij was lid van de Admiraliteit van Amsterdam namens de Ommelanden en was de eerste telg van zijn tak, die zich na lange tijd weer in Oosterwijtwerd vestigde.

Gijsbert renoveerde de Ripperdaborg (ook wel de “heerlijkheid” genoemd) in Oosterwijtwerd en de kerk van Oosterwijtwerd.
Hij was geliefd en stond bekend als een voorbeeldig man.

Ripperdaborg

Gijsbert is getrouwd Sappemeer 19-02-1665 met Josina Maria RIPPERDA, geboren Zeerijp ca. 1640, overleden Oosterwijtwerd 29-12-1719, dochter van Maurits Adolfs RIPPERDA (van JUCKEMA Nen WESTERWOLDE) en Margaretha Osebrandus CLANT (van MENKEMA).

Uit dit huwelijk:

  1. Carel Victor RIPPERDA, geboren 1662, overleden 16-05-1686.
   Hij was ongehuwd en is begraven in Oosterwijtwerd.
  2. Margaretha Elisabeth RIPPERDA, geboren ca. 1667, overleden 23-02-1738. Vrouwe van Oosterwijtwerd.
   Zij is getrouwd met Unico RIPPERDA (van WELDAM, OLIDAM en HEERBARDINCK), geboren 29-01-1647, overleden 22-04-1709, zoon van Johan RIPPERDA en Sophia Margaretha van RAESFELT. Margaretha hertrouwt 1711 met Willem Hendrik Carel RIPPERDA (van VENHAUS), zoon van Carel Wilhelm RIPPERDA en Anna Margriet van PALLANDT. Haar beide huwelijken bleven kinderloos.
  3. Elisabeth Sophia RIPPERDA, geboren 1669, overleden Oosterwijtwerd 18-06-1695. Zij was ongehuwd.

Dochter Margaretha was na het overlijden van haar vader de enige en laatste overlevende van de Oosterwijtwerder tak van de Ripperda’s.
De Ripperda’s bleven eigenaar en bewoners van de borg in Oosterwijtwerd tot 1744.

In dat jaar kwam het huis in handen van Allegonda Maria Clant, weduwe van Lambert Tjarda van Starkenborgh, die het overdroeg aan haar dochter Margaretha Bouwina, gehuwd met Egbert Rengers, heer van Farmsum. Een jaar later, in 1745, werd de borg afgebroken.

Rouwbord van Carel Victor Ripperda (1662-1686) in de Mariakerk, Oosterwijtwerd
Rouwbord van Elisabeth Sophia Ripperda in de Mariakerk, Oosterwijtwerd
Margaretha Elisabeth Ripperda
(1667-1738)
Stamwapen Ripperda (1669-1695) op de gevel van de Mariakerk, Oosterwijtwerd
Mariakerk, Oosterwijtwerd
Mariakerk,
Oosterwijtwerd