Gezinskaart van Harm de Vries Reilingh (1832-1917)

Harm de VRIES REILINGH, geboren Oude Boteringestraat K101 Groningen 31-08-1832, overleden Groningen 04-02-1917, zoon van Dirk de VRIES REILINGH en Auke KEIZER.

Hij was doctor in de genees-, heel en verloskunde.

Harm is getrouwd Groningen 03-04-1861 met Charlotte van WICHEREN, geboren Leeuwarden 24-09-1840, overleden Poelestraat C29a (nu nr.36) Groningen 01-01-1866, dochter van Hendrik van WICHEREN (controleur) en Maria Elisabeth MONJÉ.

Charlotte van Wicheren
(RKD)

Uit dit huwelijk:

  1. Aukje REILINGH, geboren Poelestraat C29a (nu nr.36) Groningen 06-01-1862, overleden Poelestraat C29a Groningen 27-01-1862.
  2. Dirk REILINGH, geboren Poelestraat C29a Groningen 12-12-1862, overleden Poelestraat C29a Groningen 09-04-1863.
  3. Maria Elisabeth REILINGH, geboren Poelestraat C29a Groningen 19-06-1864, overleden Poelestraat C29a Groningen 19-06-1865.

Harm hertrouwt Winschoten 09-11-1871 met Titia TRESLING, geboren Winschoten 30-12-1840, overleden 1922, dochter van Jan TRESLING en Alberdina STHEEMAN.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirk de VRIES REILINGH, geboren Groningen 26-11-1872, overleden Groningen 13-04-1920. Arts.
    Hij is getrouwd Rotterdam 24-04-1902 met Mathilda Hillegonda Elizabeth SUERMONDT, geboren Rotterdam 13-09-1873, overleden Naarden 13-08-1953, dochter van Ludwig August Eberhard SUERMONDT en Hendrika Adriana KOLFF.
  2. Albertine REILINGH, geboren Groningen 30-10-1873, overleden Groningen 04-11-1873.
  3. Jan Albert de VRIES REILINGH, geboren Groningen 12-09-1875. Arts. Hij is getrouwd Groningen 09-11-1904 met Anna Maria VIËTOR, geboren Groningen 21-10-1880, dochter van Jan FRESEMANN VIËTOR (hoogleraar) en Gerardina Joanna BINKHORST.