Gezinskaart van Hendrik Geerts Vledder (1809-1861)

Hendrik Geerts VLEDDER, geboren Oldehove 28-04-1809, overleden Oldehove 04-06-1891, zoon van Geert Hendriks VLEDDER en Auktje Jans.

Hendrik is getrouwd Oldehove 29-11-1837 met Beerta Jeipes de JONGE, geboren Veendam 27-06-1816, overleden Veendam 27-10-1848, dochter van Jeipe Roelfs de JONGE en Marieke Jans SMIT. Dienstmaagd in Oldehove (1837).

Hendrik Geerts Vledder

Ten tijde van dit huwelijk was Hendrik fuselier van de 8e afdeling Infanterie in het garnizoen Groningen. Hij kreeg van de Kolonel Commandeur toestemming “tot het ondergaan van een wettig huwelijk”.

Hendrik kon voor dit huwelijk geen geboorte- of doopakte tonen, omdat hij als Mennonietengezinde niet was gedoopt en dat er tijdens zijn geboorte geen geboorteregisters van de Burgelijke Stand op zijn geboorteplaats werden gehouden.
Hiervoor is er op 11-08-1837 een “Acte van Bekenheid” opgemaakt. Hiervoor verschenen zijn ouders, Mensktje Jans, weduwe van Harm Lues Noordhof, arbeidster, wonende te Noordhorn, Gerke Alberts Lifering, zonder beroep, wonende te Zuidhorn, Kornelis Reinderts Reitzema, van beroep arbeider, wonende te Noordhorn, Jan Euwes Kooi, winkelier, wonende te Aduard en Jacobus Homan, deurwaarder bij het vredegerecht van het Kanton Zuidhorn, wonende te Zuidhorn. In de verklaring wordt geschreven dat zij “allen geloofwaardige personen en van competenten ouderdom zijn en verklaren dat Hendrik Geerts Vledder is geboren in Oldehove, gemeente Oldehove, Canton Zuidhorn, provincie Groningen op 28 april 1809”.
Geert Hendriks Vledder en Auktje Jans verklaren dat zij de ouders van Hendrik Geerts Vledder zijn. Mensktje Jans verklaart dat zij een volle “moei” voor Hendriks was. De overige comparanten verklaarden dat zij steeds omgang met zijn ouders hebben gehad en Hendrik vanaf zijn jeugd hebben gekend.

Uit dit huwelijk:

  1. Geert VLEDDER, geboren Feerwerd 16-10-1838, overleden Zuidwolde 14-01-1905.
   Hij is getrouwd Bedum 06-06-1863 met Trijntje SCHULTINGA (als Trijntje Schultenga), geboren Bedum 12-08-1842, overleden Zuidwolde 03-05-1918, dochter van Pieter Sijwerts SCHULTINGA en Marijke Jans SCHUUR.
  2. Marijke (Maria) VLEDDER, geboren Den Ham (Aduard) 14-08-1840, overleden Noordwolde 07-01-1889.
   Zij is getrouwd Ten Boer 16-11-1863 met Johannes ROERIG, geboren Bedum 14-12-1836, overleden Bedum 03-08-1906, zoon van Jan Hindriks ROERIG en Anna Berents KOLSTEIN.
   Johannes hertrouwt Bedum 07-11-1891 met Aaltje BELSTRA, geboren Wittewierum 05-10-1844, dochter van Albertus BELSTRA (winkelier) en Aaltje Reinders SMIT (winkelierster). Aaltje is gescheiden Groningen 16-03-1888 van Jelle Jacobs VRIESEMA, weduwnaar van Abeltje Harms.
  3. Aukje VLEDDER, geboren Veendam 07-07-1843 (als Aukje Fledder). Dienstmeid.
   Zij is getrouwd Bedum 17-12-1864 met Jan Jakobs LENTING, geboren Schildwolde 26-03-1840, zoon van Grietje Jans LENTING.
  4. Niessiena Afiena VLEDDER, geboren Veendam 02-10-1845 (als Niessina Afina Fledder), overleden Veendam 22-10-1848 (als Niessiena Afiena Fledder).
  5. Jeipe VLEDDER, geboren Westerdiep Veendam 09-10-1848, overleden Veendam 08-04-1849 (als Jeipe Hindriks Fledder).
 1.  

Hendrik hertrouwt Zuidhorn 08-09-1850 met Hiske Tjipkes BIJLSMA (ook Hiskeia Tjipkes Beilsema), geboren Ezumazijl (Oostdongeradeel) 22-02-1822, overleden Dokkum 05-08-1866, dochter van Tjipke Geerts BIJLSMA en Renske Johannes SCHILDER.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik VLEDDER, geboren Saaksum 1852, overleden Hornhuizen 07-03-1884.
   Hij is getrouwd Ulrum 26-01-1878 met Kornelia HANDJES, geboren (als Kornelia Hantjes) Ulrum 06-08-1851, dochter van Jan Kornelis HANDJES en Klaaske Davids PIJPSTRA.
   Kornelia is na het overlijden van Hendrik in 1885 vanuit Hornhuizen vertrokken met 2 kinderen naar Noord-Amerika.
  2. Jakob VLEDDER, geboren Oldehove 10-05-1860.
   Hij is getrouwd Oldehove 21-06-1883 met Akke JANSMA, dienstmeid, geboren Kollumerzwaag 05-12-1855, overleden Wagenborgen 24-10-1937, dochter van Anne Hendriks JANSMA en Jitske Jans de ROOS. Tijdens zijn huwelijk was Jakob pelmolenaarsknecht. Het huwelijk is ontbonden Oldehove 19-04-1893.
 1.  

Zie ook de stamreeks VLEDDER.