Gezinskaart van Hendrik Jans Siccama (1754-1823)

Hendrik Jans SICCAMA, geboren Engwierum 28-04-1754, overleden Oudwoude 07-06-1823, zoon van Jan Hendrik SICCAMA en Dirtsen Jans Goslings.

Hij was schoolmeester, organist en landbouwer in Oudkerk.

Hendrik is getrouwd Oudkerk 14-05-1780 met Aedske POSTHUMA TEENSTRA (ook Aedsge Aedges Teenstra), geboren Teerns, gedoopt (als Aetske Aetsges Postuma) Oudwoude 07-04-1758, overleden Oudwoude 21-12-1847. overleden Oudwoude 21-12-1847, dochter van Aedge Dirks TEENSTRA en Barber MARTENS.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirtsen SICCAMA, geboren Oudkerk 11-01-1783, overleden Westerhorn (Grijpskerk) 08-09-1834.
  Zij is getrouwd Oudwoude 08-05-1803 met Tjeerd Lubberts van DELLEN, geboren Oudwoude 09-1776, overleden Grijpskerk 13-01-1853, zoon van Lubbert Tjeerds van DELLEN en Tjitske Aedsges TEENSTRA.
 2. Aesge SICCAMA, geboren Oudkerk 19-09-1785, overleden vóór 1787.
 3. Aesge SICCAMA (ook Edsge), geboren Oudkerk 03-03-1787, overleden De Waard 22-03-1823.
  Hij is getrouwd Grijpskerk 01-07-1815 met Antje Ennes VONK, gedoopt Oldehove 09-02-1794, overleden De Waard 21-09-1821, dochter van Enne Jacobs VONK (landbouwer) en Geeske Hindriks DOORNBOSCH.
 4. Jan Hendriks SICCAMA, geboren Oudkerk 30-06-1788, overleden de Waarden (Grijpskerk) 20-02-1838.
  Hij is getrouwd Kollumerland 20-05-1815 met Dieuwke Jans FEITSMA, geboren Kollum 26-11-1793, overleden de Waard (Grijpskerk) 24-04-1828, dochter van Jan Jans FEITSMA en Antje Euwes WIERSEMA.
  Jan hertrouwt Grijpskerk 28-07-1831 met Bouktje Jelmers STEENHUIZEN, geboren Kommerzijl (Grijpskerk) 27-10-1804, overleden Grijpskerk 25-01-1876, dochter van Jelmer REINDERS STEENHUIZEN en Martje Geerts SIJTSEMA.
  Bouktje hertrouwt Grijpskerk 10-05-1839 met Harke WRISTERS, pelmolenaar, landbouwer, geboren Den Ham 29-12-1790, gedoopt Den Ham 16-01-1891, overleden Grijpskerk 18-07-1887, zoon van Wrister Harkes en Trijntje Alberts.
 5. Barber Hendriks SICCAMA, geboren Oudwoude 24-06-1792, gedoopt Oudwoude 22-07-1792, overleden Oldehove 01-05-1823.
  Zij is getrouwd Zuidhorn 01-08-1810 met Douwe Martens TEENSTRA,
  geboren Anjum 07-03-1768, overleden Oldehove 19-06-1823, zoon van Marten Aedsges TEENSTRA en Elizabeth Douwes BENTEMA.
Leeuwarder Courant
10 juni 1823
Leeuwarder Courant
28 december 1847