Gezinskaart van Hylcke Dirks Fogelsangh (1625-1652)

Hylcke Dirks FOGELSANGH, geboren Franeker 10-03-1625, overleden Leeuwarden 23-10-1652, zoon van Dirk Jacobus FOGELSANGH en Ibeltje Douwe WRINGER. 

Hij is getrouwd  Dongjum (Fr.) 01-08-1658 met Rycktje Jacobus ROSEMA, geboren Kollum (Fr.) 1640, overleden Veenklooster (Fr.) 1675, dochter van Jacobus Jilders ROSEMA en Trijntje Pieters CLEVERINGA.

Uit dit huwelijk:

  1. Jetschke van ROSEMA VOGELSANGH, geboren Veenklooster (Fr.) 18-06-1659, overleden Zuidhorn 30-10-1738. Zij is getrouwd Kollum (Fr.) 13-05-1677 met Wiardus SICCAMA, geboren Zuidhorn 22-12-1648, overleden Kollum 17-05-1691, zoon van Harcko SICCAMA en Sybrich (Sieuwke) IWEMA.
  2. Isabella Catharina ROSEMA, geboren Veenklooster 1663.
    Zij is getrouwd Leeuwarden ca. 1695 met Lambertus Tietes BIERUMA, geboren Noordlaren (Gr.) 07-08-1660, overleden Groningen 08-11-1734, zoon van Titus BIERUMA en Maria de GRUTER.

Bron:

  • Een deel van de informatie in deze gezinskaart is ontleend aan Genealogieonline.nl.
    Geen bevestiging gevonden.