Gezinskaart van Idsert Aebinga van Humalda (1754-1834)

Idsert AEBINGA van HUMALDA, geboren Leeuwarden, gedoopt Dronrijp 12-09-1754, overleden Dronrijp 21-02-1834 en begraven Dronrijp, zoon van Binnert Philip AEBINGA van HUMALDA en Catharina Johanna van SMINIA.

Idsert Aebinga van Humalda
(RKD)

Hij was o.a. gouverneur van de provincie Friesland.

Idsert is getrouwd Dronrijp 17-04-1785 met Isabella BOREEL van HAERSMA, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 12-10-1763, overleden Leeuwarden 21-05-1789, dochter van Jacob BOREEL van HAERSMA en Anna Henrietta van SWINDEREN.

Isabella Boreel van Haersma
(RKD)

Uit dit huwelijk geen kinderen.

In 1816 kocht Idsert het Burmaniahuis in Leeuwarden van de erven van de familie van Burmania.

Het Burmaniahuis in 1723
(gem.Leeuwarden)

Rond 1843 betrok zijn oomzegger, Idzerd Frans van Eijsinga (1794 Р1870) het huis met zijn gezin.

Het Burmaniahuis in 1948
(foto van Nationaal Archief)