Gezinskaart van Izaak Berends Wouters (1789-1857)

Izaak Berends WOUTERS, geboren Sneek 15-12-1789, overleden Sneek 03-10-1857, zoon van Berend Wijbes WOUTERS (olieslager) en Jantjen Izaak HULSHOFF.

Izaak Berends Wouters
Catharina Hesselink

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij was olieslager, lid gemeenteraad van Sneek en lid Provinciale Staten van Friesland.

Izaak is getrouwd Groningen 09-05-1820 met Catharina HESSELINK, geboren Groningen 10-11-1797, overleden Sneek 16-04-1837, dochter van Derk HESSELINK en Annigje (Anna) Abrahams HULSHOFF.

Uit dit huwelijk:

 1. Beerend WOUTERS, geboren Sneek 13-07-1821, overleden Boskoop 16-02-1889.
  Hij is getrouwd Sneek 27-06-1855 met Catharina WIJBENGA, geboren Sneek 26-01-1835, overleden Vorden 15-01-1886, dochter van Schelte WIJBENGA (lid 2e Kamer) en Augusta FONTEIN.

 2. Johanna WOUTERS, geboren Sneek 09-06-1823, overleden Sneek 01-04-1824.

 3. Johanna WOUTERS, geboren Sneek 18-06-1825, overleden Den Haag 02-04-1905.
  Zij is getrouwd Sneek 25-06-1846 met Petrus Simeon NOYON, raadsheer Gerechtshof Amsterdam, geboren Harlingen 02-08-1817, overleden Renkum 19-08-1893, zoon van Tarquinius (Tjerk) TERPSTRA NOYON en Baudina (Baukje) Elisabeth STINSTRA.

 4. Dirk WOUTERS, geboren Sneek 18-06-1825, overleden Sneek 19-05-1826.

 5. Anna WOUTERS, geboren Sneek 26-03-1829, overleden Arnhem 05-11-1897.
  Zij is getrouwd Sneek 10-12-1857 met Pieter OVERBEEK, geboren Franeker 31-10-1816, overleden Arnhem 05-04-1877, zoon van Klaas Jacobus OVERBEEK en Aagje Pieters KLOMP.
  Anna hertrouwt Arnhem 16-07-1879 met Jacob Sibbles BOKMA, notaris, geboren Sneek 11-08-1813, overleden Arnhem 10-02-1890, zoon van Jacob BOKMA (koopman) en Geertruida NOYON.
  Jacob was weduwnaar van Johanna Helena Frederika Jacoba van LOENEN, overleden Uteringeradeel  08-05-1842 en Johanna Maria Hestrina VRIJLAND, overleden Hoog-Keppel 04-08-1875.

 6. Geertje WOUTERS, geboren Sneek 20-06-1831, overleden Leeuwarden 09-09-1859.
  Zij is getrouwd Sneek 18-05-1854 met Johannes van der VEEN , geboren Leeuwarden 23-10-1825, overleden Ubbergen 24-12-1893, zoon van Ciprianus Johannes van der VEEN en Brechje HESSELINK. Johannes hertrouwt Harlingen 14-10-1868 met Margretha Hendrika RODENHUIS, geboren Harlingen 04-03-1843, dochter van Ypeus Pieters RODENHUIS en Dirkje ADAMA ZIJLSTRA.

 7. Dirk WOUTERS, geboren Sneek 30-09-1835, overleden Arnhem 27-05-1892.  Bankier, advocaat.
  Hij is getrouwd Assen 24-10-1878 met Anna Barbara Jacoba BERTLING, geboren Assen 17-12-1849, overleden Barneveld 22-08-1932, dochter van Ernst Karel Johannes BERTLING (griffier rechtbank) en Wobbina Catharina van der SCHEER.