Gezinskaart van Jacob Hendriks Belle (1785-1862)

Jacob Hendriks BELLE, geboren Gorredijk 27-12-1785, overleden Oostellingwerf 18-11-1862, zoon van Hendrik Jacobsz BELLE en Willemke Hendriks.

Hij is getrouwd Lippenhuizen 06-06-1815 met Antje Jans de VRIES, geboren Terwispel 13-12-1797, overleden Lippenhuizen 22-09-1829, dochter van Jan Rienks de VRIES en Wijtske Tjeerds.

Jacob hertrouwt Ooststellingwerf 15-09-1833 met Grietje van der LEI, geboren Ureterp ca. 1782, overleden 1862, dochter van Beernts Hartmans van der LEI en Rensjen (Rinske) ALLES. Grietje was weduwe van Luitjen Jans PLOEG, geboren 1782, overleden Ooststellingwerf 23-09-1826, zoon van Jan Luitsen PLOEG en Antje Jans PLOEG.

Uit het huwelijk met Antje Jans de Vries:

 1. Hendrik Jacobs BELLE, geboren Lippenhuizen 20-02-1816, overleden Leeuwarden 19-01-1849.
 2. Wytske Jacobs BELLE, geboren Lippenhuizen 18-09-1817, overleden Veenoord (Sleen) 24-03-1894.
  Zij is getrouwd Oostellingwerf 17-12-1840 met Sieger Gerrits POSTHUMA (ook Postma), geboren Drachten 19-03-1813, overleden Haulerwijk 01-04-1858, zoon van Gerrit Sietzes POSTHUMA en Roeltje Sjoerds van der HEIDE.
 3. Jan Jacobs BELLE, geboren Lippenhuizen 16-06-1820, overleden Oostellingwerf 13-11-1866.
  Hij is getrouwd Ooststellingwerf 20-03-1850 met Martje van der HEIDE, geboren Haulerwijk 22-06-1825, overleden Nieuw Amsterdam 18-03-1901, dochter van Roelofje Sjoerts van der HEIDE. Vader onbekend.
 4. Oege Jacobs BELLE, geboren Lippenhuizen 08-03-1823, overleden Haulerwijk 03-03-1861.
  Hij is getrouwd Ooststellingwerf 25-06-1845 met Sietske Wolters van der BRUG, geboren Drachten 22-12-1822, overleden Haulerwijk 19-02-1907, dochter van Wolter Johannes van der BRUG en Siebrigjen Hendriks van der VAART.
 5. Rienk BELLE, geboren Lippenhuizen 05-01-1826, overleden Ooststellingwerf 28-06-1850.
  Hij is getrouwd Oostellingwerf 05-04-1848 met Egbertje Luitse KROMKAMP, geboren Donkerbroek 14-05-1824, dochter van Luite Alberts KROMKAMP en Vroukje Rommerts POSTMA. Egbertje hertrouwt Ooststellingwerf 10-10-1861 met Johannes Geerts BIJLSTRA, geboren Tjalleberd 18-11-1820, zoon van Geert Reitses BIJLSTRA en Geeske Jans BIJLSMA. Johannes was weduwnaar van Aaltje Jakobs WEVER, overleden 18-06-1861. Hij hertrouwt Oosterhesselen 12-08-1866 met Alida Harms VOS, overleden Hoogeveen 02-09-1876. Johannes hertrouwt Hoogeveen 03-03-1877 met Jantje van VEEN.
 6. Ida Jacobs BELLE, geboren Lippenhuizen 16-06-1828, overleden Nieuw Amsterdam (Emmen) 22-04-1881.
  Zij is getrouwd Oostellingwerf 20-02-1850 met Wybe Johannes HOGEVEEN, schippersknecht, geboren Bergum 04-05-1818, zoon van Johannes Eises HOGEVEEN en Trijntje Wybes WAGENAAR.