Gezinskaart van Jakob Nienhuis (1833-1873)


Jakob NIENHUIS, geboren Garsthuizen 25-10-1833, overleden Leermens 03-01-1873, zoon van Geert Jans NIENHUIS (pelmolenaar) en Grietje Jakobs KREMER.

Hij was korenmolenaar in Leermens.

Jakob is getrouwd Stedum 15-11-1856 met Lammerdina KNOL, molenaarsche, geboren Startenhuizen 17-02-1835, overleden ‘t Zandt 02-11-1918, dochter van Sikke Lammerts KNOL en Trijntje Reinders ELEMA.

Uit dit huwelijk:

 1. Geert NIENHUIS, geboren Garsthuizen 02-04-1857, overleden Leermens 13-06-1877.
 2. Grietje NIENHUIS, geboren Garsthuizen 26-04-1859, overleden Leermens 13-03-1875.
 3. Sikke NIENHUIS, geboren Leermens 10-03-1861, overleden ‘t Zandt 07-10-1943. Molenaar.
  Hij was ongehuwd.
 4. Trientje NIENHUIS, geboren Leermens 06-07-1863, overleden Kloosterburen 19-11-1951.
  Zij is getrouwd ‘t Zandt 13-07-1888 met Enno MUSSCHENGA, cichoreifabrikant, geboren Kloosterburen 21-07-1863, overleden Kloosterburen 02-08-1958, zoon van Tonnis MUSSCHENGA (cichoreibrander) en Pieterke MUNTING.
 5. Fokko NIENHUIS, geboren Leermens 16-10-1865, overleden Leermens 24-12-1880.
 6. Hilje NIENHUIS, geboren Leermens 21-09-1867, overleden Glimmen 27-12-1950.
  Zij was ongehuwd.
 7. Gezina NIENHUIS, geboren Leermens 30-12-1869, overleden Beilen 13-12-1954.
  Zij is getrouwd ‘t Zandt 30-04-1898 met Ewe MOORLAG, mineraalwaterfabrikant, geboren Middelstum 15-12-1861, overleden (als warmoezenier) Glimmen (Haren) 28-08-1907, zoon van Jan Jans MOORLAG (herbergier) en Trijntje OFFERINGA (herbergierster).
  Gezina hertrouwt Haren 10-04-1909 met Boelo OFFERINGA, tuinman en bloemkweker, geboren Middelstum 08-12-1878, overleden Glimmen 18-10-1945, zoon van Foppe OFFERINGA en Fempje BRAAKSMA.
 8. Itje NIENHUIS, geboren Leermens 21-03-1872, overleden Leens 19-08-1950, wonende in Groningen.
  Zij is getrouwd Leens 27-09-1906 met Marinus WIERSUM, geboren Broek (Eenrum) 17-12-1876, overleden Winschoten 19-06-1962, wonende in Veendam, zoon van Tjaart Siwerts WIERSUM en Trientje Freerks van DIJKEN.

Jakob Geerts Nienhuis kocht zijn molen in Leermens op 5 juli 1859 op een publieke verkoping voor ƒ 9500.
Na zijn overlijden volgde zoon Geert hem op, maar hij overleed al op 20-jarige leeftijd op 13 juni 1877.
Daarna werd het molenaarsbedrijf voortgezet door tweede zoon Sikke, voor rekening van zijn moeder Lammerdina Knol.
Na haar dood in 1918 kreeg Sikke Nienhuis de windkorenmolen met de behuizing op 3 oktober 1919 bij boedelscheiding onder de erfgenamen voor ƒ 9000 toebedeeld. Samen met zijn eveneens ongehuwde zuster Hilje heeft hij het muldersbedrijf sindsdien voortgezet.
In 1957 is de molen gesloopt.

De Leermenster molen, hier te zien met de sarrieshut, stond 2 km NW van de kerk, van de weg langs het Leermenstermaar, thans de Schatsborgerweg 6
(foto en teksten van molendatabase.org)

Alleen de sarrieshut staat er nog. Plannen om deze te verplaatsen naar de molen ‘De Leeuw’ te Zeerijp (in 1926 aangekocht door Fokko Nienhuis (1887-1969), een neef van Jakob Nienhuis) zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het ‘huyske’ werd in opdracht van de stichting ‘Het Woonhuismonument’ in 1986 gerestaureerd; in de voorgevel bevindt zich nog het oorspronkelijk wapen ‘Stad en Land’ zoals dat destijds door de Provincie Groningen werd aangebracht. Helaas wordt het vanaf de weg aan het oog onttrokken, aangezien het is verscholen achter de woning die aan de straatzijde staat. Twee molenstenen in de tuin van dit pand zijn de enig tastbare herinnering dat op slechts enkele meters van dat pand ooit een molen heeft gestaan.

Sarrieshut Leermens (1970-1980)
(Beeldbank Groningen)
De sarrieshut nu.
Het is de enige sarrieshut die ook inwendig origineel is gebleven. In 1986 werd het huis gerestaureerd. Tegenwoordig is het ingericht als theeschenkerij.
(relikwi.nl)