Gezinskaart van Jan Louwes

Jan Louwes, geboren Noordwolde 1710, zoon van Louwe Jacobs en Amke Berents.

Hij is getrouwd Wetsinge en Sauwerd 06-02-1735 (met attestatie van Noordwolde en Wetsinge) met Trijnje Simens (ook Trijntje Simons), van Wetsinge.

Trijnje werd 17-03-1757  lidmaat in Sauwerd. Jan volgde op 20-06-1760.

Uit dit huwelijk:

  1. Sijmen Jans, gedoopt Wetsinge 22-04-1736.
  2. Amke Jans, geboren 27-02-1739, gedoopt Garnwerd-Oostum 01-03-1739.
  3. Louwe Jans WERKMAN, gedoopt Sauwerd 26-08-1742 (ook Louwe Simens of Loewe Jans), gedoopt Sauwerd 26-08-1742, overleden 1800. Winkelier. 
    Hij is getrouwd Sauwerd 30-10-1768 met Grietje Hiepkes (ook Hijpkes, Heepkes, Heepkesz of Heipkes).
  4. Derk Jans, gedoopt Sauwerd 26-04-1744.
  5. Jacob Jans, gedoopt Sauwerd 07-06-1745.
  6. Amke Jans, gedoopt Sauwerd 14-07-1748.
  7. Derk Jans, gedoopt Sauwerd 14-09-1749.
  8. Eppe Jans, gedoopt Sauwerd 26-09-1751