Gezinskaart van Jelte Rijpkes Buikema (1790-1869)

Jelte Rijpkes BUIKEMA, geboren Kloosterburen 09-04-1790, gedoopt Hornhuizen 11-04-1790, overleden Westernieland 02-08-1869, zoon van Rijpke Alderts (ook Allerts, Allers en Alles) en Grietje Freerks.

Jelte was ijzersmid.

Hij is getrouwd Kloosterburen 26-12-1814 Martje Jans BULTHUIS, linnennaaister, geboren Hornhuizen 11-01-1793, gedoopt Hornhuizen 20-01-1793, overleden Westernieland 23-02-1839, dochter van Jan Pieters BULTHUIS en Hendriktje (Hindertje) Willems BAKKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Riepke Jeltes BUIKEMA, geboren Hornhuizen 17-03-1815, overleden Westernieland 19-11-1839.
  Hij was smidsknecht en ongehuwd.
 2. Jan Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 04-11-1817, overleden Westernieland 25-12-1834.
 3. Hendrikje (Hindertje) Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 04-06-1820, overleden Obergum 30-09-1848.
  Zij is getrouwd Eenrum 25-04-1842 met Jan Hindriks BRUINS, uurwerkmaker, geboren Winsum 10-06-1820, overleden Winsum 09-01-1905, zoon van Hendrik Reinders BRUINS (winkelier, knoopmaker) en Leentje Samuels NIEHOF (winkeliersche).
  Jan hertrouwt Winsum 09-06-1853 met Joanna Lammina NIJWOLD, geboren Zoutkamp 06-01-1833, overleden Winsum 31-03-1925, dochter van Hendrik Hendriks NIJWOLD (kastelein) en Geertruida Wilhelmina ter HAAR.
 4. Freerk Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 26-02-1823, overleden Westernieland 17-06-1903. IJzersmid.
  Hij is getrouwd Baflo 06-12-1851 met Frouwke Jans VOS, geboren Saaxumhuizen 28-07-1828, overleden ‘t Zandt 07-03-1862, dochter Jan Jans VOS en Grietje Mechiels FOLGERTS.
  Freerk hertrouwt Baflo 30-07-1864 met Grietje BEKEMA, geboren Westernieland 19-10-1832, overleden de Huizen, Hoogeveen 28-12-1908, dochter van Jelte Jakobs BEKEMA en Saartje Klaassens BUIKEMA.
 5. Grietje Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 06-01-1826, overleden Pieterburen 27-04-1849.
  Zij is getrouwd Eenrum 12-03-1846 met Rentje Jans VOS, geboren Saaxumhuizen 20-02-1822, overleden Pieterburen 27-08-1858, zoon van Jan Jans VOS en Grietje Mechiels FOLGERTS.
 6. Pieter Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 15-03-1828, overleden Westernieland 06-01-1851.
  Hij was ijzersmid en ongehuwd.
 7. Anje Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 07-04-1831, overleden Pieterburen 21-08-1853.
  Zij is getrouwd Eenrum 21-12-1848 met Fokko Jacobs WESTERHOF, winkelier, geboren Warffum 29-01-1823, overleden Pieterburen 24-04-1879, zoon van Jacob Berents WESTERHOF en Anje Cornelis STUIVINGA.
  Fokko hertrouwt Eenrum 05-07-1856 met Aidelina MARTINI, dienstmeid, geboren Obergum 21-11-1830, overleden Pieterburen 31-07-1866, dochter van Klaas Geerts MARTINI en Zwaantje Roelfs KUNST.
 8. Jan Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 24-08-1835, overleden Westernieland 07-05-1838.
 9. Maria BUIKEMA, geboren Westernieland 25-08-1835, overleden Obergum 06-07-1867.
  Zij is getrouwd Eenrum 26-05-1858 met Alle GROEN, brood/banketbakker, geboren Eenrum 13-05-1836, overleden Obergum 25-09-1910, zoon van Wibbe Berends GROEN en Ebeltje Jans BORKHUIS.
  Alle hertrouwt Winsum 10-08-1870 met Tjadewe ter COCK, huishoudster, geboren Bellingwolde 06-10-1841, overleden Obergum 24-12-1914, dochter van Hero Adams ter COCK en Rikste Harms ENGELKENS.

Jelte hertrouwt Eenrum 29-09-1842 met Martje Berends BROUWER, gedoopt Middelstum 30-06-1811, overleden Westernieland 09-03-1904, dochter van Berend Jans BROUWER en Meiske Cornelius.

Uit dit huwelijk:

 1. Martje BUIKEMA, geboren Westernieland 11-09-1844, overleden Westernieland 16-04-1888.
  Zij is getrouwd Eenrum 17-09-1870 met Tjark VISSER, schipper, geboren Westernieland 19-05-1846, overleden Westernieland 19-10-1927, zoon van Jakob Tjarks VISSER (schipper) en Grietje Jans BROEKEMA.
 2. Riepke Jeltes BUIKEMA, geboren Westernieland 05-10-1845, overleden Westernieland 15-09-1857.
 3. tekst-graf-jelte-buikema

  Grafsteen van Jelte Riepke Buikema bij de kerk van Westernieland. Grafschrift: Rustplaats van JELTE RIEPKES BUIKEMA ijzersmid te Westernieland, geboren den 9 April 1790, overleden den 2 August 1869, eerst gehuwd geweest met MARTJE JANS BULTHUIS en later met MARTJE BERENDS BROUWER. - Veel ach en wee moest ik beleven, Aan d’aard een Echtgenoot wedergeven. Tien kind’ren tot het graf geleid Eer ik ging naar de eeuwigheid Groot was ’t getal van mijne dagen En moest daarin naar waarheid klagen, Zoo men d’ uitnemenste beziet Hij was slechts moeite en verdriet. (foto van www.kerkwesternieland.nl)
  Grafsteen van Jelte Riepke Buikema bij de kerk van Westernieland.
  Grafschrift:
  Rustplaats van JELTE RIEPKES BUIKEMA ijzersmid te Westernieland, geboren den 9 April 1790, overleden den 2 August 1869, eerst gehuwd geweest met MARTJE JANS BULTHUIS en later met MARTJE BERENDS BROUWER. – Veel ach en wee moest ik beleven, Aan d’aard een Echtgenoot wedergeven. Tien kind’ren tot het graf geleid Eer ik ging naar de eeuwigheid Groot was ’t getal van mijne dagen En moest daarin naar waarheid klagen, Zoo men d’ uitnemenste beziet Hij was slechts moeite en verdriet.
  (foto’s van www.kerkwesternieland.nl)