Gezinskaart van Klaas Jans de Waard (1757-1819)

Klaas Jans de WAARD, geboren de Waard(en), Grijpskerk 16-11-1756, overleden Grijpskerk 11-03-1819, zoon van Jan Jacobs de WAARD en Sjoukje Claassen.

Klaas Jans was schout en maire van Grijpskerk.

Hij woonde op de Aeykemaheerd (1815) tegenover de steentil (gemetselde boogbrug) “Het Piepke”, bij Pieterzijl ten zuiden van Munnekezijl.

Boogbruggetje “Het Piepke” werd in 1802 door Klaas Jans de Waard gebouwd.
(foto van Lammy Kingma-Stuut)

Op de avond van 11 maart 1819 was Klaas van een dienstreis op weg van Zuidhorn naar zijn boerderij op de Waarden. Omdat in de winter de kleiwegen bijna onbegaanbaar waren, ging hij te paard.
Zijn paard kwam alleen thuis en de ongeruste familie ging zoeken. Men vond zijn lijk in een sloot aan de Bosscherweg, nabij de zogenaamde “Drievonder”.
Waarschijnlijk is hij onderweg door een beroerte getroffen. Er werd ook wel beweerd dat hij een geweldadige dood zou zijn gestorven en men fluisterde later zelfs dat het op de bewuste weg spookte.
Klaas Jans werd begraven op het oude kerkhof van Grijpskerk. Zijn vriend Ds. J.E. Winter, predikant bij de Hervormde Gemeente te Zuidhorn, maakte zijn grafschrift:

Grijpskerk

“Bijna verlopen was mijn levensschreed           
Als ‘k uit dit dorp naar huis toe reed
‘k Had mijnen weg ruim half verkort
Doen ik van ‘t paard ter needer stort,
Van hulp en bijstand gansch ontbloot
Kwam ‘k schielijk onverwagt ter dood,
Daar God mijn ziel heel spoedig nam,
Zelfs eer ik in mijn woning kwam.
Nu leid alhier mijn vleesch en been,
Begraven onder dezen steen”

       

Grijpskerk

Klaas is getrouwd Grijpskerk 25-03-1781 met Eke Klaassens (als Eke Klases Wijbranda), geboren Wirdum 16-09-1755, overleden (als Eelktjen Klaassens) Grijpskerk 18-08-1814 dochter van Klaas Derks en Derktje Ruurds.

Groninger Courant, 19 augustus 1814
Groninger Courant,
19 augustus 1814

Uit dit huwelijk:

  1. Sjouktje Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1784, overleden Niezijl 10-10-1834.
   Zij is getrouwd Grijpskerk 03-05-1803 met Rentjen Teeuwes HEEMSTRA, geboren Eenrum 20-12-1776, gedoopt Raskwerd 20-12-1776, overleden Pieterzijl 23-01-1825, zoon van Tuewes Heepkes HEEMSTRA en Fenje Rentjes.
  2. Klaas Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1788, overleden de Waard 22-07-1852.
   Hij is getrouwd Grijpskerk 09-12-1810 met Menke Jannes KRIJTHE, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1792, overleden de Waard 22-03-1844, dochter van Jannes Willems KRIJTHE en Lieuwktje Renders.
  3. Fokeltje Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) 22-05-1790, overleden Pieterzijl 14-05-1821.
   Zij is getrouwd Grijpskerk (Pieterzijl) 05-08-1810 met Aedsge Martens TEENSTRA, geboren Zuurdijk 17-06-1776, overleden Oldehove 28-12-1818, zoon van Marten Aedges TEENSTRAen Elizabeth Douwes BENTEMA.
   Fokeltje hertrouwt Grijpskerk 05-06-1820 met Jan Freerks BOERSEMA, geboren Zuidhorn 12-07-1793, overleden Zuidhorn 11-12-1866, zoon van Freerk Jacobs BOERSEMA en Meinje Jans.
  4. Jan Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1791, overleden de Waard 21-09-1854.
   Hij is getrouwd Grijpskerk 14-08-1820 met Aagtje Tammens HUIZENGA, geboren de Waard, Grijpskerk ca. 1786, overleden Grijpskerk 12-05-1864, dochter van Tamme Sierts HUIZENGA en Siepke Luurts DOORNBOSCH.
  5. Dirk Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1795, overleden de Waard 25-04-1825.
   Hij is getrouwd Eenrum 13-05-1818 met Luizina Klaassen THEMA, geboren Pieterburen 24-11-1795, gedoopt (als Leusina) Pieterburen en Wierhuizen 06-12-1795, overleden de Waard (Grijpskerk) 02-02-1836, dochter van Klaas Klaassens THEMA en Aafke Michiels BRONSEMA.
  6. Sijtze Klaassens de WAARD, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1796, overleden Haarlem 26-09-1856.
   Dr. in de Geneeskunde en predikant te Mensingeweer (1821-1826), Akkrum (1826-1828) en Haarlem (1828-1856).
   Hij is getrouwd Grijpskerk 01-11-1821 met Willemina Jannes KRIJTHE, geboren de Waard (Grijpskerk) ca. 1793, overleden Groningen 08-01-1860, dochter van Jannes Willems KRIJTHE en Lieuwktje Renders.