Gezinskaart van Leendert van der Valk (1838-1910)

Leendert van der VALK, geboren Rotterdam 04-10-1838, overleden Renkum 13-01-1910, zoon van Jacob van der VALK (kuiper) en Johanna de RONDE.

Leendert van der Valk
(rd.nl)

Hij was predikant.

Leendert was predikant bij de enkele jaren daarvoor aan de Goudsche weg te Rotterdam geïnstitueerde Gereformeerde Kerk onder het Kruis, een afsplitsing van de gemeente van ds. C. van den Oever. Tijdens zijn bediening kwam deze gemeente tot bloei. J.H. Landwehr typeert hem als “een spreker die de Schrift op treffende en duidelijke wijze kon uitleggen, die met vuur en geestdrift zijn arbeid verrichte” en “die zijne hoorders ongemeen kon boeien”.

In 1869 nam deze met veel kanselgaven begaafde predikant een beroep aan naar de kleine Christelijk Gereformeerde Kerk van Delft, waar hij tot 1892 zou blijven. Ook hier groeide de gemeente. Zoon Chien bracht hier het grootste gedeelte van zijn jeugd door. Hij bezocht er onder andere het stedelijk gymnasium.

In juni 1892 – het jaar waarin de vereniging plaatsvond tussen de dolerenden en de Christelijk gereformeerden – vertrok ds. Van der Valk sr. naar de Gereformeerde Kerk van Scheveningen. Chien was toen al niet meer thuis, althans hij studeerde vanaf 1886 tot 20 juli 1892 aan de Theologische School te Kampen.

In Scheveningen spande ds. Van der Valk zich bijzonder in voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de vissers. Op zijn initiatief benoemden de gereformeerde kerken van diverse Nederlandse vissersplaatsen deputaten voor een ‘kerk- en hospitaalschip’. Ook nam hij het initiatief om te Lerwick in Schotland kerkdiensten te beleggen voor de Nederlandse haringvissers die in de eerste weken van het haringseizoen daar de zondag doorbrachten. Een Schotse kerk stelde haar bedehuis daarvoor beschikbaar.

Daarnaast trok ds. Van der Valk zich het lot van de Zuid-Afrikaanse boeren aan. Hij onderhield contacten met hun president, de bekende Paul Kruger. Reeds in de periode toen Van der Valk predikant te Delft was, had Kruger een paar weken bij hem gelogeerd. En toen deze eind 1900 vanuit Zuid-Afrika met een door koningin Wilhelmina gestuurd schip naar Nederland werd gehaald en als balling een tijdlang in Scheveningen woonde, bezocht hij ook ds. Van der Valk en stelde hij zich gedurig onder zijn gehoor.

In 1904 nam ds. Van der Valk een beroep aan naar de Gereformeerde Kerk van Oosterbeek. Dit werd zijn laatste gemeente. (digibron.nl)

Leendert is getrouwd Harderwijk 09-12-1863 met Hendrikjen LANGEN, geboren Harderwijk 09-12-1842, overleden Renkum 06-12-1909, dochter van Aart LANGEN (schipper) en Margjen OOSTERMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van der VALK, geboren Rotterdam 31-07-1865, overleden Rotterdam 13-06-1925.
  Hij is getrouwd Rotterdam 28-07-1892 met Dina Maria MULLER, geboren Delfshaven 06-01-1864, overleden Rotterdam 09-03-1906, dochter van Gerrit MULLER en Adriana VRIJLAND.
 2. Marchienus Hijminus Arnoldus van der VALK, geboren Rotterdam 04-10-1866, overleden Deil (Rotterdam) 29-01-1954. Predikant.
  Hij is getrouwd Ezinge (Groningen) 06-08-1896 met Geertje WIERINGA, geboren Ezinge 02-03-1867, overleden Den Ham (Aduard) 14-12-1947, dochter van Derk Egberts WIERINGA en Korneliske FRANSSENS.
 3. Johannes van der VALK, geboren Kralingen 13-09-1868, overleden Scheveningen 05-07-1894, wonende in Den Helder. Adelborst 1e klas bij de Marine.
  Hij was niet getrouwd.
 4. Arie Pieter van der VALK, geboren Delft 12-02-1870, overleden Kaapstad (Zuid-Afrika) 02-08-1947. Secretaris van een bouwmaatschappij.
  Hij is getrouwd Oegstgeest 09-09-1920 met Anna GLASBERGEN, geboren Rijnsburg 12-03-1876, overleden Oegstgeest 16-09-1952, dochter van Willem GLASBERGEN en Lydia BAKKER.
 5. Leendert van der VALK, geboren Delft 28-11-1871.
 6. Hendrika van der VALK, geboren Delft 01-06-1873, overleden Delft 08-07-1874.
 7. Hendrika van der VALK, geboren Delft 31-10-1874.
  Zij is getrouwd Den Haag 14-01-1904 met Arie SCHIPPERS, koopman in tabak, geboren Vlaardingen 20-04-1879, overleden Leersum 15-01-1962, zoon van Cornelis SCHIPPERS (lijnoliefabrikant) en Cornelia VISSER.
 8. Johanna Marchiena van der VALK, geboren Delft 13-09-1876, overleden Den Haag 13-04-1955.
  Zij is getrouwd Renkum 12-12-1905 met Johannes WELLING, onderwijzer, geboren Scheveningen 21-09-1879, overleden Halsteren 21-02-1967, zoon van Wilhelmus WELLING (reder) en Alida GOEDRAAD.
 9. Michiel Adriaan van der VALK, geboren Delft 16-12-1877, overleden Delft 24-02-1878.
 10. Antonius van der VALK, geboren Delft 24-04-1884, overleden Hardenberg 02-10-1975. Cartoonist en kunstschilder.
  Hij is getrouwd Den Haag 10-02-1909 met Elisabeth Adriana VERMAZEN, geboren Zoeterwoude 15-12-1883, overleden Den Haag 03-09-1943, dochter van Gerrit Catharinus VERMAZEN en Francisca Veronica SUIJLING.