Gezinskaart van Lodewijk Engelbartus Grommers (1768-1811)

Lodewijk Engelbartus GROMMERS, gedoopt Middelstum en Toornwerd 17-07-1768, overleden (door de bliksem getroffen) Oldehove 28-06-1811, zoon van Engelbartus GROMMERS en Wendelina RODIUS.

Lodewijk Engelbartus Grommers

Hij was landbouwer.

Lodewijk is getrouwd Noordhorn 28-02-1796  met Sijtske HOMAN, gedoopt Noordhorn 07-02-1768, overleden Oldehove 19-11-1805, dochter van Date Jacobs HOMAN en Niesje BENNEMA.

Oldehove, 28 februari 1796
huwelijk Lodewijk en Sijtske
Sijtske Homan

Uit dit huwelijk:

  1. Wendelina GROMMERS, gedoopt Oldehove 05-02-1797.
  2. Engelbertus GROMMERSgedoopt (als Engelbartus) Oldehove 29-12-1799, overleden Oldehove 23-09-1868.
    Engelbertus is getrouwd Oldehove 06-04-1822 met Hiltje Nikels HENDRIKS, gedoopt Oldehove 21-11-1802, overleden 10-04-1864, dochter van Nikel HENDRIKS en Sijbrich Geerts SIJTSMA.
Het graf van Sijtske Homan in de Liudgerkerk van Oldehove
Grafschrift:
Den 19 November 1805 is overleeden de Eerbare Vrouwe SYTSKE D. HOMAN in de Ouderdom van 37 Jaren en 10 maanden.
…verbreekt de Dood, De lievde band op Aard, Die echtgenoot en kroost, Met smerte wedervaart, O God vereent toch weer ons band, Hierna bij u in Zalige Stant.
(groningerkerken.nl)
Het graf van Lodewijk Engelbartus Grommers in de Liudger kerk van Oldehove
Grafschrift:
LODEWIJK GROMMERS weduwnaar van SYTSKE HOMAN door den bliksem doodelijk getroffen Den 28 juny en begraven en 3 july 1811 Oud 43 Jaren
De doodschicht trof door ‘t bliksemvuur geleid, De hut van Gommers sterfelijkheid, Hereenigd met zijn lieve ga, Zag hem zijn kroost met smart in d’oogen na.
(groningerkerken.nl)

Foto’s van Lodewijk Engelbartus Grommers en Sijtske Homan van: durangotexas