Gezinskaart van Lucas Trip (1713-1783)

Lucas TRIP, geboren Eelde 20-08-1713, overleden aan de Ossenmarkt 5 Groningen 19-08-1783, zoon van Jacob Elias TRIP en Anna Titia NIJSINGH.

Lucas Trip (afbeelding Groninger Archieven)
Lucas Trip
(afbeelding Groninger Archieven)

De moeder van Lucas, Anna Titia NIJSINGH, overleed 4 dagen na zijn geboorte. Vader Jacob Elias vertrok snel daarop naar Oost-Indië, waar hij in 1719 overleed.

Lucas werd daarom opgevoed door zijn grootouders Lucas Nijsingh en Arendina Emmius, die woonden in het Nijsinghhuis in Eelde. Van hen erfde hij in 1721 het landgoed “De Braak” in Eelde.

Hij werd burgemeester van Groningen, lid van de Staten-Generaal, van Gedeputeerde Staten van Groningen, van de Generaliteitsrekenkamer, van de provinciale Rekenkamer en van de Raad van State.

Tijdens zijn rechtenstudie aan de Universiteit in Groningen, openbaarde Lucas voor het eerst gedichten.

In 1733 schrijft hij naar aanleiding van het overlijden van de vader van zijn tante, Harmen Wolthers (1659-1733), een ‘Treurzang ter overlyden van den hoog edelen gestrengen heer Harmen Wolthers, Oudtse en in der tyt voorzittende Burgemeester van Groningen, bewinthebber der West-Indische Maatschappy, opziender der Hogeschole, schepper der drie Delfzylen, mede ouderling der Kerke etc.’.

In Utrecht promoveert hij 1735 en keert terug naar Groningen. Hier begint hij rechtspraktijk en wijdt zich weer aan de dichtkunst.

Lucas is getrouwd (door ds. Cock) Der Aa-Kerk Groningen 05-01-1738 met Beerta SIBENIUS, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 11-06-1718, overleden Groningen 19-08-1776, dochter van Johan SIBENIUS en Beerta Helena WICHERS.

Huwelijk Lucas Trip en Beerta Sibenius, Groningen 5 januari 1738
Huwelijk Lucas Trip en Beerta Sibenius,
Groningen 5 januari 1738

In de eerste jaren van hun huwelijk woonden Lucas en Beerta (waarschijnlijk bij een oom van Lucas) aan de Ossenmarkt 5 in Groningen. In 1742 kopen zij een eigen huis in de Turftorenstraat 13 in Groningen.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob Elias TRIP, geboren aan de Ossenmarkt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 25-11-1738.
  2. Johan Sibenius TRIP, geboren aan de Ossenmarkt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 10-01-1740, overleden Groningen 09-01-1797. Stads artilleriemeester en procureur-generaal Hoge Justitiekamer Groningen.
  3. Anna Titia TRIP, geboren aan de Ossenmarkt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 12-05-1741, overleden Groningen 29-07-1795.
   Zij is getrouwd Groningen 02-11-1771 met Arnold Sicco WERUMEUS, geboren Kremersrijpe Groningen, gedoopt Der Aa-Kerk 09-06-1742, zoon van Harmannus WERUMEUS en Wilhelmina GOCKINGA.
  4. Jacob Johan TRIP, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 02-11-1742.
  5. Johanna Helena TRIP, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Der Aa-Kerk Groningen 20-04-1746.
  6. Johan TRIP, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 28-08-1747.
  7. Jacob TRIP, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Der Aa-Kerk Groningen 23-02-1749, overleden Groningen 07-02-1803.
   Hij is getrouwd Groningen 12-03-1780 met Anna LEWE van MATTENESSE, geboren Grave 16-02-1757, overleden Groningen 09-02-1833, dochter van Hendrik Ferdinand LEWE en Johanna Henriëtte van ECHTEN.
  8. Beerta Helena TRIP, geboren Turftorenstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 31-08-1756.