Gezinskaart van Magdalena Wilhelmina de Ranitz (1837-1919)

Magdalena Wilhelmina de RANITZ, geboren Oude Boteringestraat A244 Groningen 16-03-1837, overleden Groningen 01-12-1919, dochter van Herman de RANITZ en Maria Elizabeth CROMMELIN.

(groningerarchieven)

Dit is geen gezinskaart, maar waarschijnlijk wilde Magdalena wel een gezin.

Op 6 mei 1866 overleed haar verloofde, predikant Willem Herman Krijt. De rest van haar leven zou ze ongehuwd blijven en haar leven wijden aan het Doorgangshuis, welke zij in 1865 oprichtte.

Het huis was bestemd voor verwaarloosde kleine meisjes, voor jonge dochters die gevaar liepen om op slechte wegen te verdwalen en zich aan kleine vergrijpen schuldig hadden gemaakt.
Ook was het tehuis voor meisjes die in min of meerdere mate de zonden hadden gediend.

Doorgangshuis Mussengang in 1865
(beeldbankgroningen)


Foto gemaakt in de tuin van het Doorgangshuis in de Tuinstraat 47-51 Groningen. Met vooraan in het midden v.l.n.r. Frederique Louise Wilhelmine de Savornin Lohman (een nicht van Magdalena), Magdalena Wilhelmina de Ranitz en haar zuster Edzardina (Dientje) Johanna de Ranitz
(beeldbankgroningen)

Woonhuis van Magdalena Wilhelmina de Ranitz aan het Martinikerkhof in 1912
(groningerarchieven)


Magdalena Wilhelmina de Ranitz
(ca. 1900)
(beeldbankgroningen)