Gezinskaart van Maurits Pico Diederik van Sijtzama (1731-1795)

Maurits Pico Diederik van SIJTZAMA, geboren Oude Boteringestraat Groningen, gedoopt (als Mauritz Pico Diederich) Martinikerk Groningen 29-07-1731, overleden Leeuwarden 24-05-1795, zoon van Fecco Dominicus van SIJTZAMA en Anna CLANT.

Maurits Pico Diederik van Sijtzama
(RKD)


Hij was commissaris-generaal van Financien en lid Provinciale Staten van Friesland.

Maurits is getrouwd Oudwoude 06-01-1760 met Catharina Maria van HEEMSTRA, gedoopt Oudwoude 10-05-1732, overleden Rinsmastate Driesum 07-12-1804, dochter van Willem Hendrik van HEEMSTRA en Wija Catharina van GLINSTRA.

Uit dit huwelijk

 1. Douwe Jan Andries van SIJTZAMA, geboren Driesum 31-01-1761, overleden Rinsemastate Driesum 15-03-1807.
 2. Willem Hendrik van SIJTZAMA, geboren Driesum 14-02-1763, overleden Kollum 05-04-1842.
  Hij was niet getrouwd.
 3. Wija Catharina van SIJTZAMA, geboren Driesum 02-04-1765, overleden Kollum 02-11-1835.
  Zij was niet getrouwd.
 4. Johannes Galenus van SIJTZAMA, geboren Rinsmastate Driesum 02-08-1767, overleden op het stadhuis Leeuwarden 13-12-1839.
  Hij is getrouwd Rhenen 26-03-1787 met Anna Maria MACLAINE, gedoopt Rhenen 20-04-1766, overleden Friens 1799, dochter van Henry MACLAINE en Amalia Gerhardina BOUWENSCH.
  Anna was weduwe van Jan WICHELAAR, overleden Rotterdam 20-11-1783. Jan was weduwnaar van Jacoba Cornelia van MALE.
  Johannes hertrouwt Friens 18-06-1801 met Eritia Martha van GLINSTRA, geboren Leeuwarden 13-06-1764, overleden Leeuwarden 01-04-1804, dochter van Vincent van GLINSTRA en Amalia Wiskje LYCKLAMA รก NIJEHOLT.
  Johannes hertrouwt Leiden 16-10-1815 met Johanna LEWE tot ADUARD, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 13-07-1783, overleden Leeuwarden 16-05-1855, dochter van Otto LEWE van ADUARD en Anna Isabella van SWINDEREN. Johanna was weduwe van Carel Jan Jacob WIJCKERHELD BISDOM, overleden Rotterdam 09-01-1814
 5. Schelto Vincent van SIJTZAMA, geboren 25-04-1769, overleden Vlieland, begraven Driesum 16-03-1793.
 6. Anna van SIJTZAMA, geboren Driesum 23-03-1773, overleden Leeuwarden 05-07-1838.
  Zij is getrouwd Driesum 16-02-1801 met Albertus van HARINXMA thoe SLOOTEN, geboren Leeuwarden 08-07-1765, overleden huize Tjessens Holwerd 24-04-1816, zoon van Johan Sippo van HARINXMA thoe SLOOTEN en Margaretha Titia COENDERS.
zoon Willem Hendrik van Sijtzama
(RKD)
zoon Douwe Jan Andries van Sijtzama
(RKD)
zoon Schelto Vincent van Sijtzama
(RKD)
dochter Wija Catharina van Sijtzama
(RKD)