Gezinskaart van Pieter Bindervoet (1769-1822)

Pieter BINDERVOET, gedoopt Leiden 15-09-1769, overleden Zuidhorn 19-02-1822, zoon van Pieter BINDERVOET en Elisabeth SPRINGVLIET.

Pieter Bindervoet

Hij was officier, vaandrig (1794), luitenant, landeigenaar en in 1822 2e plaatsvervanger bij het Vredegericht in Zuidhorn.

Pieter schaakte Josina Edsardina Jacoba Clant uit Zuidhorn. Dit was tegen de zin van haar vader. Toen ze met hem trouwde, werd ze door haar vader onterfd voor de duur van het leven van haar echtgenoot.
Na het overlijden van haar ouders droeg haar zus Alegonda na de boedelscheiding van 27-02-1809 alles over aan Josina.
Josina, op haar beurt, droeg op 04-03-1809 de borg Hanckema over aan haar man Pieter Bindervoet. Deze had zich in 1805 met Josina gevestigd in Zuidhorn. Hij liet aan Hanckema verschillende reparaties verrichten, waarbij de toren werd ingekort.

Pieter is getrouwd Zuidhorn 13-07-1794 (geregistreerd Groningen 12-07-1794) met Josina Edsardina Jacoba CLANT  van HANCKEMA, gedoopt Zuidhorn 03-02-1773, overleden Zuidhorn 02-02-1833, dochter van Maurits CLANT van HANCKEMA en Everdina Josine LEWE van MATTENESSE. Josina is begraven op het kerkhof van de Hervormde Kerk in Zuidhorn.

Josina Edzardina Jacoba Clant van Harckema

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter BINDERVOET, gedoopt Midlaren 06-05-1797, gedoopt Zuidlaren 14-05-1797, overleden Grijpskerk 30-11-1866.
   Hij is getrouwd Zuidhorn 21-05-1822 met Adriaantje KRUIZINGA, gedoopt (als Aderjaantje) Noordhorn 11-03-1798, overleden Grijpskerk 05-09-1838, dochter van Rendert Mennes KRUIZINGA (predikant) en Eelje GREVYLINCK.
   Pieter hertrouwt Grijpskerk 10-05-1839 met Niesjen Hendriks HOMAN, geboren Noordhorn 08-09-1813, gedoopt Noordhorn 09-09-1813, overleden Zuidhorn 22-01-1894, dochter van Hindrik HOMAN en Geertje Sjoerts van OXWERD.
  2. Evert Barthold BINDERVOET, gedoopt Zuidlaren 08-10-1799, overleden Zuidhorn 27-12-1876.
  3. Johannes Edzard BINDERVOET, gedoopt Zuidlaren 26-07-1802, overleden Hoogezand 16-06-1822.
   Hij was kostscholier.
  4. Everdina Josina LEWE BINDERVOET, gedoopt Zuidhorn 15-09-1805, overleden Zuidhorn 09-04-1814.
  5. Hendrik Daniël Jakob BINDERVOET, gedoopt  Zuidhorn 01-05-1808, overleden Zuidhorn 06-12-1833.
  6. Maurits CLANT BINDERVOET, geboren Zuidhorn 23-11-1810, gedoopt Zuidhorn 16-12-1810, overleden Haarlem 06-05-1879.
   Hij is getrouwd Oude Pekela 14-04-1852 met Hiltje Gerharda Wilhelmina PICCARDT, geboren Oude Pekela 17-08-1830, overleden Groningen 13-01-1902, dochter van Sophius Coenraad Hendrik PICCARDT en Renske OORTWIJN.
  7. Elizabeth Hester BINDERVOET, geboren Zuidhorn 12-05-1813, gedoopt Zuidhorn 14-05-1813, overleden Kollum 11-05-1864.
   Zij is getrouwd Groningen 07-12-1844 met Johan Willem van IDSINGA, rijksontvanger, geboren Baardwijk 15-05-1824, zoon van Hendrik van IDSINGA en Johanna Elisabeth van NIMWEGEN.
  8. Everdina Josina LEWE BINDERVOET, geboren Zuidhorn 27-08-1815, overleden Zuidhorn 24-06-1853.
   Zij is getrouwd Groningen 29-04-1843 met Lambertus OORTWIJN, arts, geboren Groningen 23-03-1817, overleden Groningen 20-08-1859, zoon van Nicolaus HAVINGA OORTWIJN en Acke HOEKSEMA.

Bron: