Gezinskaart van Pieter IJzebrands Schattenburg (1785-1844)

Pieter IJzebrands SCHATTENBURG, gedoopt Warffum 11-09-1785 , overleden Den Andel 22-08-1844, zoon van Isebrand Freerks en Janneke Jans.

Hij is getrouwd Warffum 21-10-1813 met Grietje Tjaarts RIJKELS (grafschrift Den Andel), geboren Warffum 12-01-1793, overleden Den Andel 12-07-1826, dochter van Tjaart RIJKELS en Hiekje Heines.

Op het kerkhof van Den Andel staat op de grafsteen van Grietje de tekst:
“In den jare 1826 den 12 Julij overleed GRIETJE TJARTS RIJKELS, in leven huisvrouw van PIETER YSEBRANTS SCHATTENBURG in den ouderdom van 33 jaren”.
Hieronder staat:
Hoe nietig is de mensch,
 Hoe wisselvallig ‘t leven.
 De dood is hier ons lot,
 Hij riep mij in het graf,
 Van echtgenoot en kinderen af
 In ‘t bloeitijd van mijn leven”

Het is (nog) niet bekend of de steen er nog is.

Uit dit huwelijk:

  1. Janneke Pieters SCHATTENBURG, geboren Warffum 16-12-1815, overleden Warffum 16-11-1875.
    Zij is getrouwd Warffum 19-07-1838 met Pieter Takes BIEREMA, geboren Warffum 19-11-1812, overleden Warffum 13-12-1896, zoon van Take Pieters BIEREMA en Grietje Stevens BROEILS.
  2. Tjaart Pieters SCHATTENBURG, geboren Den Andel 11-08-1818, overleden Den Andel 23-04-1888. 
    Hij is getrouwd ‘t Zandt 02-12-1847 met Geessien Jans WIERSEMA, geboren Oosterwijtwerd 26-01-1824, overleden Den Andel 05-05-1894, dochter van Jan Garbrands WIERSEMA en Grietje Pieters VOS.