Gezinskaart van Pieter Johannes Dijkstra (1750-1812)

Greetje Hermse » Ida Blaauw » Johannes Blaauw » Iebeltje Hinderika Rosema » Bote Rinzes Rosema » Ytje Pieters Dijkstra » Pieter Johannes Dijkstra

 

Pieter Johannes DIJKSTRA, geboren Munnekezijl ca. 1750, overleden Burum 03-01-1812, zoon van Doeke Johannes en Jacobjen Pytters.

Pieter is getrouwd Munnekezijl 29-11-1778 met Ybeltje Botes POMPSTRA, geboren Kollum 27-11-1753, gedoopt Kollum 23-05-1760, overleden Burum 18-02-1828, dochter van Bote BENEDICTUS en Yttje KORNELIS.

Ybeltje nam als weduwe van Pieter Johannes Zijlstra(!) in 1812 voor haar kinderen de naam Zijlstra aan. Wellicht is dit een verschrijving van de ambtenaar, in het register wordt voor Ybeltje melding gemaakt van een Ulkje Pijters Zijlstra. Pieter en zijn dochters voerden de naam Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

  1. Bote Pieters, geboren Munnekezijl 17-02-1780, gedoopt Munnekezijl 05-03-1780, overleden v1812.
  2. Ytje Pieters DIJKSTRA, geboren Burum 08-07-1783, gedoopt Burum 20-07-1783, overleden.
   Ytje is getrouwd Kollum, 12-05-1805 met Rense Pieters ROSEMA, gedoopt Lutjegast 11-03-1781, overleden Burum 15-02-1829, zoon van Pieter Hemkes en Antje Rinzes.
  3. Jacobje Pieters DIJKSTRA, geboren Burum 29-01-1787, gedoopt Burum 11-03-1787 (Japikje), overleden Kollum 23-02-1829.
   Jacobje is getrouwd Kollumerland 04-03-1814 met Jacob Hendriks HOEK, gedoopt Kollum 18-04-1789, overleden Kollum 11-06-1847, zoon van Hendrik Jans HOEK en Gertje Jacobs Pompstra, schipper.
  4. Johanna Pieters DIJKSTRA, gedoopt Lutjegast 05-09-1790, overleden Kollum 16-03-1859.
   Johanna is getrouwd 12-03-1814 met Wieger Taedes KOOTSTRA, geboren Rinsumageest 1775, overleden Twijzel 24-01-1840, zoon van Taede Wiegers KOOTSTRA en Gertje Paulus, schipper.
  5. Grietje Pieters DIJKSTRA, geboren Burum 07-08-1794, gedoopt Burum 21-09-1794, overleden Burum 25-09-1862.
   Grietje is getrouwd Kollumerland 28-10-1818 met Douwe Jacobs van der LEEST, gedoopt Niezijl 04-03-1798, overleden Augsbuurt 08-04-1856, zoon van Jacob Douwes van der LEEST en Boukje Louwes.
 1.  
 1.  
 1.