Gezinskaart van Renne Jacobs Rus (1783-1816)

Renne Jacobs RUS, geboren 27-11-1783, gedoopt Den Andel (als Rinne) 07-12-1783, als loods verongelukt op zee bij Emden 1816, zoon van Jacob Rennes RUS en Jantje Jans.

Renne was schipper en loods.
Zijn lichaam is gevonden op 15 april 1816 in Emden “in het slijk” aan de wal van de Stroodijk.
Hij was 3 weken eerder vertrokken als loods met Kapitein Gerrit Lubbers de Haan en daarna uit zijn sloep overboord geslagen en verdronken.
Zijn vader heeft hem geïdentificeerd aan de kleren die hij droeg en is begraven in Emden.

In de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Renne’s zoon Jacob Rennes op 11 juni 1838 in Winsum zijn stukken gevoegd met de tekst:

Extract uit de huwelijksstukken van de Gemeente Baflo over het jaar 1800 zesendertig, thans berustende onder het depot ter Griffie van de regtbank van eersten aanleg, van het Kwartier Appingedam, Provincie Groningen, zitting houdende te Appingedam, waarin onder anderen gevonden wordt hetgeen volgt:

De Magistraat der Stad Emden, certificeert mits deezen, dat op den 15den April 1816 hier te Emden aan de wal van de Stroodijk een dood Lighaam in den slijk gevonden zijnde, hetzelve is gebleken te zijn van Rinne Jacobs Rus van het Dorp Andel in Groningerland, zijnde dezelve 3 weeken van te voren als Loots met Capit. Gerrit Lubbers de Haan afgegaan en uit de Chaloupe gevallen, komende de kledingen die daarvan door ‘s mans vader zijn opgegeven volkomen overeen met die van het gevonden door Lighaam. Dus daaruit volledig blijkt, dat gemelde Rinne Jacobs Rus in zijn beroep als Loots is verongluckt, zijnde desselven Lighaam tersond na het Gasthuis gebragt, en vooreerst alsdat van den armen ter aarde besteed, zijnde dit alles bij ons ter Secretary geregistreerd, als hetwelk in plaats van een Dode schijn hiermede werdt betuigt, ten oirkonde het bijgedrukte Stadszeegel en behoorlijke onderteekening.
Aldus gedaan te Emden op het Stadshuis den 3en January 1800 eenentwintig.
(Geteekend v. Santen – Hullesheim Secret.)
 
Dat bovenstaande Acte door de Welbd Heeren van Sanden en Hüllesheim in hunne respective kwaliteiten als burgemeester en secretaris dezer stad (welke posten zij bekleedden in den tijd toen deze acte werd uitgesteld) eigenhandig is ondertekend, en daarom volkomen geloof en vertrouwen verdient, wordt hiermede gecertificeerd.
Zoo gedaan in het Koninklijk Nederlandsch Consulaat te Emden, den dertigsten Mei 1836. Act. 571
(Geteekend G.L. Abegg jr Consul)

Het eerste gedeelte van de huwelijksbijlage van 1838

Renne is getrouwd Den Andel 25-11-1804 met Aafke Hindriks POORT, ook genaamd POORTEMA, geboren Den Andel 09-03-1783, gedoopt Den Andel 16-03-1783, overleden Den Andel 14-05-1871, dochter van Hendrik Egberts POORT en Anje REINDERS.

Na het overlijden van Renne krijg Aafke nog drie kinderen, die allen de naam Poort droegen.
Zie hiervoor ook de stamreeks POORT.

Uit het huwelijk van Renne en Aafke:

 1. Jacob Rennes RUS, grofsmid, geboren Den Andel 24-02-1805, gedoopt Den Andel 31-03-1805, overleden Den Andel 03-11-1865.
  Jacob is getrouwd Winsum 11-06-1838 met Grietje Jans (de) WIT, geboren Maarhuizen 08-06-1816, dochter van Jan Sijmons (de) WIT en Hindrikje Tonnis WOLDENDORP.
 2. Hindrik Rennes RUS, geboren Den Andel 17-11-1808, gedoopt Den Andel 11-12-1808, overleden Garnwerd 17-03-1818.
 3. Anje Rennes RUS, geboren Den Andel 23-11-1810, gedoopt Den Andel 23-12-1810, overleden Den Andel 18-12-1846.
  Zij is getrouwd Baflo 06-08-1836 met Martinus Gerrems MEDEMA, geboren Hoogkerk 03-11-1813, zoon van Gerrem Cornelis MEDEMA en Egberdina Leenderts NAUTA.
 4. Jantje Rennes RUS, geboren Den Andel 14-01-1813, overleden Usquert 29-05-1897.
  Zij is getrouwd Kantens 29-01-1842 met Reijnier Klaassens ELEMA, geboren Rottum 19-05-1813, overleden Usquert 03-08-1874, zoon van Klaas Reinders ELEMA en Grietje Luies LANTING.
 5. Egbert Rennes RUS, geboren Den Andel 25-09-1814, overleden Rasquert 14-12-1836.

zie ook de Stamreeks RUS