Gezinskaart van Rienk Tjerks Dijkstra (1799-1844)

Rienk Tjerks DIJKSTRA, geboren Grijpskerk ca. 1799, overleden Briltil 17-02-1844, zoon van Tjerk Rienks DIJKSTRA (herbergier) en Rensktje Kornelis WIERTSMA (herbergierster).

Hij was pelmolenaar in Briltil (Zuidhorn) en werd op 17 februari 1844 door het raderwerk van zijn molen gegrepen en gedood.

Rienk is getrouwd Zuidhorn 06-05-1824 met Elisabeth Pieters VISWAT, gedoopt Noordhorn 10-08-1794, overleden Briltil 18-06-1825, dochter van Pieter Alberts VISWAT (pelmolenaar) en Grietje Pauls (pelmolenaresse).

Uit dit huwelijk:

 1. Rensktje DIJKSTRA, geboren Zuidhorn 21-05-1825. overleden Groningen 30-05-1897.
  • Zij is getrouwd Zuidhorn 13-12-1844 met Gaaike TOGTEMA, landbouwer en pelmolenaar, geboren Zuidhorn 02-03-1818, overleden Groningen 06-08-1889, zoon van Kornelis Willems TOGTEMA (landbouwer) en Adriaantje Gaaikes KAMSTRA.

Rienk Tjerk Dijkstra hertrouwt Zuidhorn 17-05-1828 met Geertruid Willems HOFMAN, gedoopt Niekerk 23-05-1802, overleden Enumatil 15-10-1888, dochter van Willem Kornelis HOFMAN (landbouwer) en Ida Derks KRANENBURG.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida DIJKSTRA, geboren Briltil 09-03-1829, overleden Briltil 06-06-1839.
 2. Tjerk DIJKSTRA, geboren Briltil 19-08-1831.
 3. Willem DIJKSTRA, geboren Briltil 26-12-1834, overleden Zuidhorn 30-12-1917. Landbouwer.
  • Hij is getrouwd Oldehove 17-05-1865 met Dieuwke de BOER, geboren De Waard (Grijpskerk) 17-07-1840, overleden Zuidhorn 08-04-1906, dochter van Abel Arends de BOER (landbouwer) en Edske Jans SICCAMA.
 4. Derk DIJKSTRA, geboren Briltil 22-10-1837, overleden Briltil 05-02-1839.
 5. Ida DIJKSTRA, geboren Briltil 10-05-1840, overleden Briltil 02-06-1840.
 6. Derk DIJKSTRA, geboren Briltil 10-05-1840, overleden Zuidhorn 17-06-1921.
  • Hij is getrouwd Leek 05-06-1878 met Reinje BAKKER, geboren Enumatil 07-08-1849, overleden Enumatil 17-04-1879, dochter van Jan Douwes BAKKER (bakker) en Jantje Egberts SWITTERS.
 7. Kornelis DIJKSTRA, geboren Briltil 03-12-1842, overleden Enumatil 23-07-1926. Landbouwer.
  • Hij is getrouwd Grootegast 09-06-1866 met Antje van der VEEN, geboren Opdorp (onder Doezum, Grootegast) 10-05-1845, overleden Enumatil 10-07-1913, dochter van Haring Klasens van der VEEN (landbouwer) en Antje Jurjens GRASLANDER.
  • Kornelis hertrouwt Leek 22-05-1918 met Berendina van TIL, geboren Matsloot (Roden) 07-12-1855, overleden Oostwold (Leek) 30-10-1933, dochter van Reinder Ites van TIL en Sieuwke Rienders van der WAL.
  • Berendina van Til was weduwe van Derk de BOER, overleden Lagemeeden (Aduard) 18-07-1899.

Advertentie in de Groninger Courant van 18 februari 1844:

Rienk Tjerks Dijkstra 17 februari 1844
Hoe broos en onzeker is des menschen leven!
Mijn geliefde echtgenoot Rienk Dijkstra in leven pelmolenaar alhier begaf zich heden morgen welvarend in den molen, en -helaas- slechts eenige oogenblikken daarna werd hij ter oorzake van een ongelukkige toeval, door het raderwerk voor een groot gedeelte verbrijzeld.
Hij stierf in de ouderdom van 45 jaren, waarvan ik bijna 16 jaren met hem in eenen gelukkigen echt mocht door brengen mij nalatend 5 kinderen, van welke een uit een vroeger huwelijk. Zwaar treft mij en mijn kinderen dezer slag, daar ik in hem eener liefderijken echtgenoot, en mijner kinderen eener zorgdragende en beminden vader te betreuren hebben.
Briltil onder Zuidhorn den 17 februari 1844.
Geertruida Hofman wedw. R. Dijkstra.

(tekst is van genealogieonline.nl, nog geen advertentie kunnen vinden)

Geertruid Willems Hofman hertrouwt Leek 30-06-1847 met Jan Gerrits BOEREMA, koopman, gedoopt Noorddijk 05-05-1799, zoon van Gerrit Jans BOEREMA en Klaaske Pieters. Jan was weduwnaar van Aaltje Onnes WOLTHUIS, overleden Enumatil 17-08-1846.

De pelmolen van Rienk was één van de eerste molens die met jacobsladders werkte. De molen is afgebroken 1889. Molendatabase.nl