Gezinskaart van Sebastiaan Broeils (1588-1657)

Sebastiaan Sjabbesz BROEILS, geboren Groningen ca. 1588, overleden Westeremden 28-09-1657, zoon van Sjabbe BROEILS (raadsheer van Groningen) en Trijntien BIRZA.

Hij was landbouwer en studeerde philosofie aan de Universiteit van Franeker.

Sebastiaan is begraven in het koor van de kerk van Westeremden (Andreaskerk).

Interieur kerk van Westeremden

Sebastiaan is ondertrouwd Groningen 23-09-1619 en getrouwd Dokkum 16-10-1619 met Anske Arents van BOYMER, geboren Dokkum ca. 1593, overleden Westeremden 28-06-1663, dochter van Arent van BOEYMER en Johanna van ARUM.
Anske is begraven in de kerk van Warffum.

Het huwelijk is geregistreerd Groningen 25-09-1619 als Sebastiaan Broils en Anscke Boijemers.

Martinikerk Groningen, 25 september 1619

Uit dit huwelijk:

  1. Arent BROEILS, geboren Westeremden ca. 1621, overleden Uithuizen 1652.
   Hij is getrouwd 11-06-1648 met Berentje Popkes HOYKENS, geboren Westeremden 1653, dochter van Popke HOYKENS (landbouwer op de Bottemaheerd te Westeremden) en Magdalena.
  2. Steven BROEILS, geboren Westeremden ca. 1625, overleden Warffum 20-12-1672. Landbouwer op Hoysum. Steven is getrouwd Warffum 25-02-1655 met Aeltijen Fockens, van Hoissum, Waffum, geboren 09-03-1625, gedoopt Warffum 13-03-1625, overleden Warffum 28-12-1674 dochter van Edzo FOCKENS en Tyabbetien LUPPENS.
  3. Johan BROEILS, geboren Westeremden ca. 1629, overleden Westeremden 13-08-1642.
   Hij is begraven op 22-08-1642 in het koor van de kerk in Westeremden.
   Zijn grafsteen vertoont de wapens Broeil en van Boimer en is nu bezit van het Groninger museum.
  4. Lubbertus BROEILS, geboren Westeremden 1631, overleden Loppersum 03-06-1660. Landbouwer en zijlrechter.
   Hij is getrouwd Westeremden 06-07-1656 met Eelke Haickens, van Oldambt.      

   Nedergerechten inschrijving op 20 december 1619 te Leeuwarden, waarin Sebastiaan Broeils en Aucke Boymer (ca. 22 jaar) worden genoemd.

    

Sebastiaan was landbouwer en studeerde filosofie aan de Universiteit van Franeker en Groningen
waar hij ook promoveerde. Over een maatschappelijke carriere van Sebastiaan is niets bekend. Door
zijn huwelijk met Anske van Boymer kwam hij terecht in het milieu van Friese hogere ambtenaren.
Mogelijk woonde hij in Westeremden, waar zijn vader een boerderij had die hij tot buitenverblijf had
omgebouwd. Vermoedelijk leidde hij er een bestaan als herenboer. Zij hadden een zoon Joannes die
jong is overleden. In het Groningers museum ligt een fragment van een grafsteen, die afkomstig zou
zijn uit de A-Kerk in Groningen met de tekst: ‘Ao. 1642 den 13 Augusty is JOANNES BROEILS olt in
de 13 jaeren in ….’. Deze grafsteen is echter afkomstig uit de kerk in Westeremden en bevatte de
tekst: ‘Ao. 1642, den 22 Augusti is JOANNES een soontje van D. DOCTOR SEBASTIAAN BROEILS en
ANSKA BOIMA eheluiden alhijr in de kercke in ‘t Choor begraven’.
Steven (overleden in de herfst van 1653, dertig jaar oud) en Lubbertus (overleden op 3 juni 1660, 29
jaar oud). Hun kinderen gingen op in het hogere boerenmilieu. (bron: vanderkaap.org)

Zie ook Parenteel van Margaretha Truchsess van Waldburg