Gezinskaart van Sirp Elema (1560-1625)

Sirp ELEMA (tho Allersma), geboren op de Elemaheerd Uithuizen 01-10-1560, overleden op Allersma Ezinge 14-12-1625, zoon van Reneko ELEMA (tho Uithuizen) en Anna Sirps ALLERSMA.

Op 25 april 1581 wordt Sirp tegelijk met zijn moeder en zuster Tjalde door graaf Rennenberg gevangen genomen en naar het slot in Middelstum gevoerd. Na een gevangenschap van 5 weken werden zij tegen Cornelis Kempis uitgewisseld en konden ze naar Allersma terugkeren. Deze gebeurtenis is in 1927 te Ezinge feestelijk herdacht, Sirp ging na zijn invrijheidstelling naar Emden, waarschijnlijk in gezelschap van zijn vader. In 1584 werd hij nogmaals gevangen genomen door Abel Itens, rechter in Uithuizen. Hij schijnt weer spoedig vrijgelaten te zijn.

In 1605 was Sirp lid van de Provinciale Synode, overste schepper van Aduarderzijlen en o.a. in 1622 kerkvoogd, blijkens het opschrift van de torenklok.

Ook was hij tegenwoordig bij de afzwering van Philips II.

In 1610 is Sirp Elema (tho Allersma), eigenaar van de Allersmaheerd bij Ezinge. De boerderij bezit dan 104 grazen land. Verder bezat Sirp nog de Hummersmaheerd in Ezinge, groot 44 grazen en de Elemaheerd van zijn ouders in Uithuizen, groot 50 grazen.

Hij is getrouwd 1588 met Johanna Abels (tho Lutke Saaxum), geboren 1553, overleden 12-07-1606. Zij was weduwe van Jacob HALSEMA.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacobje ELEMA, geboren op Lutje Saaxum Baflo 07-03-1589. Zij is getrouwd met Nomdo FOCKENS.
  2. Trijntje Sirps ELEMA, geboren Baflo 1591. Zij is getrouwd 1612 met Thomas Harmens. Trijntje hertrouwt 1626 met Jacob Clasen

Sirp hertrouwt Leeuwarden 01-04-1610 met Hillegund(a) SWALVE, geboren Leeuwarden 1582, overleden Ezinge 1674, dochter van Otto SWALVE (ook Swalue) en Anna CANTERS.

Hillegund bracht met haar huwelijk de Luursemaheerd (onder Feerwerd) van 70 grazen met gerechtigheid en heerlijkheid mee.

Uit dit huwelijk;

  1. Duirt Sirps ELEMA, geboren op de Allersmaheerd in Ezinge 04-10-1618, overleden Ezinge 29-04-1682.
    Hij is getrouwd Eenrum 11-09-1639 met Meeuwertien (Meeuwer) FOCKENS, geboren 1620, overleden 31-10-1645, dochter van Jacob FOCKENS en Ettien Louwens.
    Duirt hertrouwt Ezinge 08-07-1647 met Margaretha NUTTE, geboren 1625, overleden 13-03-1658, dochter van Theodorus NUTTE en Tiaeckjen MEMMENS.
    Duirt hertrouwt 30-03-1660 met Albeltje MELLEMA, geboren 1620, overleden Ezinge 01-12-1679. Abeltje was weduwe van UCKEMA.
Allersmaborg in 1772
(wikipedia)

BRONNEN: o.a. genealogieonline en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.