Gezinskaart van Taeke Gilles Mesdag (1753-1814)

Taeke (Taco) Gilles MESDAG, geboren Bolsward 03-04-1753, overleden Bolsward 20-01-1814, zoon van Gilles Hessels MESDAG (koopman en grootgrondbezitter) en Riemke Teeckes COOPMANS.

Hij studeerde Rechten in Harlingen en Leiden en werd advocaat.

Taeke Gilles Mesdag
Taeke Gilles Mesdag
Engeltje Reins Monsma
Engeltje Reins Monsma

 

 

 

 

 

 

 

 

Taeke  is getrouwd Wonseradeel 03-03-1782 met Engeltje Reins MONSMA, geboren Bolsward 20-04-1759, overleden Bolsward 25-03-1834. Ouders onbekend.

Uit dit huwelijk:

 1. Remelia (Riemke) Tacos MESDAG, geboren Bolsward 17-04-1782, overleden Bolsward 22-06-1815.
  Zij is getrouwd Bolsward 22-04-1804 met Dirk Wopkes BROUWER, geboren Workum 12-01-1769, overleden Bolsward 21-12-1825, zoon van Wopke Dirks BROUWER en Hinke Haitzes.
 2. Gilles MESDAG, geboren Burgwerd 16-09-1783, overleden Groningen 28-02-1866.
  Hij is getrouwd Groningen 17-04-1811 met Jantje HESSELINK, geboren Groningen 23-10-1787, overleden Groningen 22-03-1827, dochter van Jacob HESSELINK en Jantje HESSELINK.
 3. Rein Taekes MESDAG, geboren Bolsward 24-09-1785, overleden Groningen 09-07-1814. Doctor in de genees- en vroedkunde.
  Hij is getrouwd Groningen 15-07-1810 met Jeltje HESSELINK, geboren Groningen 19-04-1784,  overleden Groningen 27-10-1868, dochter van Derk HESSELINK en Annigje (Anna) HULSHOFF.
 4. Johannes MESDAG, geboren Bolsward 16-10-1787, overleden Bolsward 06-01-1861.
  Hij is getrouwd Bolsward 15-01-1809 met Akke Ykes YKEMA, geboren Westhem 22-05-1788, overleden Bolsward 15-02-1827, dochter van Yke Theodorus YKEMA en Geertje Eelkes BANGMA.
 5. Julia MESDAG, geboren Bolsward 15-12-1789, overleden Bolsward 29-03-1816.
 6. Wopke Cnoop van MESDAG, geboren Bolsward 09-12-1792, overleden Groningen 06-12-1854. Secretaris.
  Hij is getrouwd Bolsward 02-03-1816 met Saakje Livius FOCKENS, geboren Bolsward 04-02-1793, overleden Groningen 13-09-1856, dochter van Livius Regnerus FOCKENS en Anna Petronella BELKMEER.
 7. Klaas MESDAG, gedoopt Bolsward 04-05-1795, overleden Groningen 04-02-1881. Stijfzelfabriceur.
  Hij is getrouwd Groningen 09-05-1825 met Johanna Willemina van GIFFEN geboren Tussen beide Markten, Groningen, gedoopt Martinikerk 28-02-1802, overleden Groningen 04-03-1835, dochter van Hendrik Willem van GIFFEN (zilversmid, later wethouder) en Ellegonda ALINGH.
 8. Dirk Roos van MESDAG, geboren Burgwerd 26-05-1797, overleden Bolsward 16-12-1862.
  Hij is getrouwd Bolsward 17-06-1828 met Albertina Elizabeth FOCKENS, geboren 1800, overleden Bolsward 15-01-1887, dochter van Livius Regnerus FOCKENS en Anna Petronella BELKMEER.
 9. Epke Roos van MESDAG, geboren Burgwerd 07-09-1799, overleden Leeuwarden 08-12-1864. Koopman.
  Hij is getrouwd Akkrum 21-06-1826 met Sijtske Jacobs van der GOOT, geboren Akkrum 29-10-1804, overleden 14-10-1885, dochter van Jacob Sijnes van der GOOT en Antje Meintes VISSER.
 10. Dieuwke  MESDAG, geboren Bolsward 05-02-1803, overleden Bolsward 19-07-1865.
  Zij is getrouwd Bolsward 21-05-1826 met Wopke Dirks BROUWER, zoon van Dirk Wopkes BROUWER en Marijke BOUMAN.
Leeuwarder Courant, 24 januari 1814
Leeuwarder Courant,
24 januari 1814
Leeuwarder Courant, 28 maart 1834
Leeuwarder Courant,
28 maart 1834