Gezinskaart van Theodorus van Swinderen (1784-1851)

Theodorus van SWINDEREN, geboren Martinikerkhof Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 17-09-1784, overleden Groningen 11-04-1851, zoon van Wicher van SWINDEREN en Johanna Margaretha de BEVEREN.

Theodorus van Swinderen
Theodorus van Swinderen

Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Groningen.

Theodorus is getrouwd Kollum 19-03-1823 met Geertruid Anna Lucretia van de MERWEDE, geboren Vollenhoven 04-11-1792, overleden Zutphen 20-05-1859, dochter van Philip Everhardus van der MERWEDE en Frouck Juliana Geertruid SLOET tot PLATTENBURG.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Na zijn opleiding aan de Latijnse school in Groningen, ging hij in 1799 studeren aan de Hogeschool van Groningen.
In 1801 richtte hij samen met zijn vriend Sijbrandus Stratingh het “Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen” op.

Hij promoveerde in de jaren 1805 en 1806 op een drietal proefschriften in de wis- en natuurkunde, letteren en rechten.  In 1807 werd hij benoemd tot schoolopziener, een functie die hij  44 jaar, tot zijn overlijden, zou uitoefenen.

In 1814 werd hij benoemd tot hoogleraar in de natuurlijke historie aan de Groningse hogeschool. Van 1822 tot 1823 was hij rector van de hogeschool. Theodorus ijverde tijdens zijn hoogleraarschap voor de oprichting van een Museum van Natuurlijke Historie.

Hij zorgde ervoor dat de bevrijding van Groningen op 17 augustus 1672 weer werd gevierd op de juiste feestdag volgens de gregoriaanse kalender, 28 (soms 27) augustus. Theodorus was ook de initiatiefnemer tot de aanleg van de Zuiderbegraafplaats in Groningen.

Theodorus woonde zijn hele leven aan de Martinikerkhof 10 in Groningen. Ook Hendrik Trip (1677-1731) was eigenaar van dit pand. De laatste bewoner was rijksarchivaris Johan Adriaan Feith (1858-1913).

Martinikerkhof 10, Groningen
Martinikerkhof 10, Groningen

Tien jaar na zijn overlijden is ter nagedachtenis van een buste gemaakt door Johannes Egenberger. Tot 1984 was het in het bezit van het Groene Weeshuis. Theodorus schonk destijds een aanzienlijk legaat aan het weeshuis.

Buste

Het Groene Weeshuis,  door A.J. van Prooijen (1834-1898)
Het Groene Weeshuis,
door A.J. van Prooijen (1834-1898)

In 1990 is het borstbeeld na omzwervingen geplaatst voor de ingang in het binnenplein van het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat in Groningen.

In Groningen is de van Swinderenstraat naar hem vernoemd.